UU Innovations mentorprogram

I det här programmet har du chansen att få en mentor med erfarenhet, kunskap och nätverk som matchar din idé och målsättning. Mentorn blir ett extra stöd i utvecklingen av ditt innovationsprojekt.

Kvinna och man samtalar

Fakta om mentorprogrammet

 • Programmet ges: två gånger per år med start i februari och september.
   
 • Programmet pågår: februari - november respektive september - maj.
   
 • Programmet innehåller: sex individuella träffar med din mentor. Gemensam kick-off och avslutning för samtliga deltagare och mentorer.
   
 • Ett extra stöd: att få en mentor innebär att du har ett extra bollplank i frågor som rör utvecklingen av din idé. Det är ett komplement till det stöd du får av UU Innovations rådgivare. Kombinationen gör att du kan komma snabbare framåt med ditt innovationsprojekt och lära dig mer på vägen.
   
 • Vem kan ansöka?: forskare, doktorander och studenter vid Uppsala universitet (både individuellt och i team) som driver ett innovationsprojekt med stöd av UU Innovation. Du ska vara beredd att lägga ned tid och engagemang på att utveckla ditt projekt tillsammans med en mentor. Du behöver dessutom vara knuten till universitetet under den tid programmet pågår.
   
 • Efter programmet: kommer du ha fått nya kunskaper och kontakter av relevans för den fortsatta utvecklingen av ditt innovationsprojekt.
   
 • Kontakt: Undrar du över något, vill veta mer eller kanske diskutera ansökan? Hör av dig till Frida Johnson eller direkt till din kontaktperson på UU Innovation.

För dig som vill vidga vyerna

Mentorprogrammet är till för dig som driver ett innovationsprojekt med stöd av UU Innovation. Det innebär att du börjat ta steg för att utveckla en idé mot bredare användning. Du är forskare, doktorand eller student på Uppsala universitet och vill får ett extra bollplank på vägen framåt.

Utöver en extra skjuts framåt i utvecklingen av ditt innovationsprojekt innebär en mentor att du får:

 • Nya perspektiv på din idé, på din forskning och hur den kan komma till användning och bidra till att lösa aktuella och framtida problem
 • Nya kunskaper genom att ta del av andras erfarenheter och kunnande
 • Nya kontakter och ett större nätverk utanför den akademiska världen

Intresserad?

Ansökan till UU Innovations mentorprogram är öppen!

Ansök senast 5 december 2023 för chansen att få en plats i programmet som startar i februari 2024.

Ansök här

Så fungerar mentorprogrammet

Människor sitter och samtalar

Vi matchar dig med en handplockad mentor som är verksam utanför den akademiska världen och har erfarenhet från näringsliv och samhälle av relevans för ditt projekt. 

Din mentor delar med sig av sin kunskap, hjälper till att öppna dörrar och bidrar med nya perspektiv på din idé. Mentorn engagerar sig pro bono för att hjälpa ditt innovationsprojekt framåt.

Du och din mentor träffas vid sex individuella möten, och du tar initiativ till att boka dessa. Fokus för mötena är de utmaningar och frågor du vill diskutera i relation till ditt projekt, så tänk igenom vad du vill ha ut av varje möte. Här kan du ta hjälp av UU Innovation som kan bidra med förslag på teman.

Som stöd har du och din mentor också ett arbetsdokument som sätter fokus på nyckelfrågor i ett innovationsprojekt och bidrar till att ge struktur i utvecklingen av din idé.

Du får också stöd av UU Innovations rådgivare, och vi fortsätter givetvis att stötta dig även efter programmets slut!

Du får tillfälle att träffa andra på Uppsala universitet som utvecklar idéer och är intresserade av nyttiggörande och att bidra till nya lösningar.

Alla deltagare startar och avslutar programmet gemensamt vid träffar i UU Innovations lokaler i Uppsala Science Park.

Röster om mentorprogrammet

"Det absolut bästa var att få bolla frågor med någon som har en stor erfarenhet av den bransch som är relevant för den idé jag utvecklar. Det hjälpte mig enormt att få en mycket bredare insyn i vad som behövs i ett utvecklingsarbete. Jag hoppades på att kunna kommersialisera min idé och det är många steg i den processen som jag ville lära mig hur man gör. Idag har jag startat företag och är på god väg."

Liza Löf, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi och grundare av bolaget Readily Diagnostics

"Jag hade utvecklat en ny teknik, Secretion Effect Detection (SED) som jag trodde kunde vara av intresse för bland annat bioläkemedelsindustrin. Som forskare saknade jag den erfarenhet jag behövde för att gå vidare med SED på ett bra sätt och mentorprogrammet var ett effektivt och trevligt sätt att få hjälp med det. För mig var UU Innovations rådgivare tillsammans med min mentor ovärderliga i stödet de gav för att omvandla SED till en innovation som är användbar för samhället."

Daniel Camsund, UU-alumn som sålt vidare rättigheterna till sin teknik till ett internationellt bioteknikföretag

"Jag vill nå ut med resultaten från mitt forskningsprojekt och insåg att det kräver ett annat förhållningssätt och en ny kompetens som man inte lär sig inom akademin. Min mentor passade perfekt för mitt projekt. Han vet vad som krävs för att förverkliga en idé och för att utveckla en praktisk lösning på en integrationsutmaning."

Micheline van Riemsdijk, forskare vid kulturgeografiska institutionen

"Det var så häftigt att höra vad de andra deltagarna såg för möjligheter med sin forskning, de pratade om sina idéer och ambitioner att ta fram nya lösningar. Där och då fick jag verkligen upp ögonen för hur forskning genom viss anpassning kan bli viktiga innovationer som bidrar till ett bättre samhälle."

Katarina Blomkvist, forskare vid företagsekonomiska institutionen och grundare av bolaget Daily Innovation 364

Ansökan till UU Innovations mentorprogram

Ansökan till UU Innovations mentorprogram är öppen! Sista dagen för att ansöka är 5 december 2023.

Ansök här

Har du frågor om UU Innovations mentorprogram?

Är du nyfiken på mentorprogrammet och vill veta mer, har du funderingar kring ansökan eller vill diskutera en idé? Hör av dig!

Mejla till Frida Johnson eller hör av dig direkt till din rådgivarkontakt på UU Innovation.

Vill du bli mentor?

Vill du vara med att bidra till att mer forskning kommer till nytta i samhället? Har du erfarenhet som kan hjälpa forskningsresultat och idéer från Uppsala universitet att utvecklas och komma till användning?

Här kan du läsa mer om möjligheten att bli mentor

Senast uppdaterad: 2023-10-20