UU Innovations erbjudande

Funderar du på hur dina forskningsresultat kan göra skillnad i samhället? Vi finns vid din sida redan tidigt i processen – när en idé eller ett användningsområde för ett forskningsresultat börjar ta form – och hjälper till att identifiera, utvärdera och utveckla potentialen för kommersialisering eller andra former av nyttiggörande.

Rådgivning

Två kvinnor ler och pratarVi stöttar dig inom olika områden och utifrån vad du behöver hjälp med för att du ska nå dina mål med din idé.

Tillsammans tar vi reda på hur din idé behöver utvecklas för att gå från ett spännande forskningsresultat till en praktisk lösning som kan skapa bredare social och ekonomisk nytta. Det kan röra hur stort behovet av din nya lösning är, hur användningen av din idé kan kontrolleras, i vilket format idén lättast når användaren, och om några lagar och regler påverkar användningen av din lösning.

Nätverk

Kvinna tittar in i kameran med en man bredvid sig som pratar och gestikulerar med händernaFör att utveckla din idé behövs tillgång till kompetenser och kontakter utanför akademin. Vi har tillgång till ett brett nätverk som kan hjälpa dig att lyckas med din idé, som rådgivare, teammedlemmar, mentorer eller konsulter.

Vi guidar dig även till övriga aktörer i det innovationsstödjande system som finns i Uppsala och nationellt för att stötta utvecklingen av nya idéer och företag.

Finansiering

Kvinna i profil bredvid en man som pekarVi har finansiering som du tillsammans med oss kan söka för att för att komma framåt i utvecklingen av din idé. Det kan till exempel handla om att göra en marknadsundersökning, ta fram en prototyp, söka patent eller varumärkesskydd.

Vi hjälper dig också att utreda finansieringsbehovet framåt och undersöka möjliga finansieringskällor, så som bidrag eller investeringar.

Så här jobbar vi - tillsammans med dig

Ju tidigare du tar kontakt med oss på UU Innovation desto bättre. Vid vårt första möte pratar vi om din forskning. Kanske har du ett konkret forskningsresultat du tror skulle kunna skapa nytta, eller så tycker du det är svårt att se vad som skulle kunna utvecklas vidare och vill ha hjälp att se möjligheterna?

Du har ingen anledning att fundera över om du kommit långt nog i dina tankar innan du kontaktar oss. Huvudsaken är att du är intresserad av att utforska hur du kan bidra till att din forskning skapar nytta för fler.

Det vi diskuterar stannar mellan oss. Tillsammans arbetar vi stegvis för identifiera, definiera, utvärdera och utveckla din idé. Läs mer om vår idéutvecklingsprocess här. Vi vill också att du ska känna till att vårt stöd är utformat så att du ska kunna fortsätta forska och undervisa samtidigt som du utvecklar din idé.

Träffa en rådgivare

Hur kan du göra skillnad? Är du nyfiken på hur du kan ta dina resultat vidare utanför akademin? Vi är gärna ditt bollplank oavsett om du har en idé eller inte.

Hör av dig till oss så bokar vi in ett möte! 

Mejla UU Innovation

Olika vägar framåt

En innovation är tillämpningen av en ny lösning på ett behov. Det kan handla om nya eller förbättrade arbetssätt, metoder, processer, tjänster eller produkter som tas i bruk. Vi vet att alla innovationsprojekt är olika och serverar inga färdiga strategier för att gå från idé till innovation.

I vissa fall kan det ske genom att starta ett nytt företag för att ta produkter eller tjänster till marknaden. I andra fall genom att etablera samarbete med ett existerade företag eller en organisation för implementering av till exempel ett ny metod eller ett arbetssätt. I åter andra situationer kan det ske genom att överlåta eller licensiera ut immateriella rättig­heter till en part för vidareutveckling och kommersialisering.

Tillsammans med dig kommer vi fram till vilken väg framåt som skapar bästa möjliga förutsättningar för just din idé att lyckas och få genomslag.

Vi gillar nya idéer - i synnerhet dina!

Hur kan dina resultat komma till användning utanför din närmiljö? Hur hittar du guldkornen i din forskning – idéerna som kan bli framtidens innovationer?

Som forskare sitter du på en rik källa av möjligheter. För att se hur din forskning kan användas och skapa nytta bortom det vetenskapliga sammanhanget behöver du identifiera vad du faktiskt skapar i ditt arbete. Gräv där du står – vi hjälper gärna till att bidra med nya perspektiv på dina resultat!

Boka in ett möte med oss. Eller börja med att göra vårt enkla självtest och upptäck hur din forskning kan komma till nytta.

Testa dig själv - svara på tre frågor om din forskning

Utforska vårt omfattande stöd för idéutveckling från forskning

Senast uppdaterad: 2023-08-24