Vill du utveckla människor och idéer?

Bli mentor

UU Innovations mentorprogram vill överbrygga gapet mellan forskarens värld och näringslivet. Vill du vara med?

Forskningsbaserad kunskap ska komma samhället till nytta. Du kan bli en del av den processen! Genom att bli mentor till en forskare eller doktorand kan du bidra till att forskningsbaserade idéer når utanför akademin, hittar sin praktiska tillämpning och på sikt omvandlas till något som är användbart för samhället.

Medan det långsiktiga målet för UU Innovations mentorprogram är att mer akademisk forskning ska komma till nytta och skapa värde i samhället så är de kortsiktiga målen att bidra till att forskaren/doktoranden får:

  • ökat intresse och engagemang för nyttiggörande av kunskapstillgångar
  • breddat nätverk utanför universitetsvärlden
  • nya perspektiv och insikter om hur forskningsresultat kan nyttiggöras och vilken roll forskaren kan spela i den processen.
  • stöd för att komma framåt i sitt nyttiggörandeprojekt

Mentoruppdraget är på ideell basis och förutsätter ett genuint intresse för att utveckla människor och idéer.

Att vara mentor

Vi söker erfarna personer som är verksamma i näringslivet, i myndigheter eller andra offentliga organisationer och som vill dela med sig av sina kunskaper och nätverk till forskare och doktorander vid Uppsala universitet som vill utveckla sina idéer mot samhällsnytta.

Mentorskapet handlar om att stimulera forskare att tänka i nya banor och vidga vyerna – som att våga ta steget att söka upp samarbetspartners för att diskutera sin idé. Att vara mentor innebär också att öppna sitt nätverk och aktivera relevanta kontakter som kan hjälpa forskaren framåt.

Forskare som söker sig till mentorprogrammet har olika ämnesmässiga bakgrunder, idéer, intressen och förväntningar på en mentor. För att kunna göra en bra matchning välkomnar vi mentorer från olika branscher.

Som mentor får du möjlighet att lära känna en forskare, hens arbete och drivkrafter. Du blir en motor för såväl personlig som professionell utveckling.

UU Innovations mentorprogram har två programstarter per år, i februari respektive september. Varje programomgång pågår under nio månader och under den perioden träffas mentorn och forskaren vid sex tillfällen. Programmet både inleds och avslutas med en gemensam träff för alla forskare och mentorer.

Vill du anmäla ditt intresse för att bli mentor?

Välkommen att höra av dig till Hillevi Englund, Frida Henningson Johnson eller Nhils Forslund!

Hur är det att vara mentor?

Vi har frågat några mentorer om varför de valt att engagera sig och vad de får ut av sitt mentorskap.

Med erfarenhet från ett tidigare uppdrag som mentor så visste jag att det skulle vara utvecklande och stimulerande och också ge möjlighet till nätverkande och ny kunskap. Jag har dessutom fått väldigt mycket energi av våra möten och vi har firat alla framsteg tillsammans! Jag har kunnat bidra med metodik, nätverk och praktiska erfarenheter och som bollplank och testperson i samband med viktiga leveranser och beslutspunkter i forskarens projekt.

- Annika Remaeus, enhetschef Näringsliv, Uppsala kommun med 20 års erfarenhet som projekt-, produkt- och innovationsledare inom hälsovårdssektorn och life science-industrin.

Det är intressant och spännande att få möjlighet att träffa och guida en forskare som är på gång att utveckla forskningsresultat till en produkt. Med många års erfarenhet av med- och motgångar kan jag bidra med råd och mina synpunkter. För egen del har jag både fått inblick i, ett för mig, nytt område, och även nya kontakter genom programmet. Våra träffar är också mycket trevliga!

- Lars Tenerz, investerare och styrelseproffs, tidigare forskare och delägare i medicinteknikbolaget Radi Medical Systems AB som 2008 förvärvades av St Jude Medical.

Senast uppdaterad: 2022-09-19