UU Innovations mentorprogram

I UU Innovations mentorprogram möts två världar kring en gemensam målbild – att utveckla forskningsresultat för bredare användning och värdeskapande samhällsnytta.

Forskare och doktorander matchas med handplockade mentorer med erfarenhet från näringsliv och samhälle. Mentorernas roll är att bidra med nya perspektiv, kunskaper och kontakter som skapar möjligheter för utveckling av både individer och idéer.

Kvinna och man samtalar

Hitta din idé!

Kanske har du redan en konkret idé som du vill testa och utveckla vidare i samarbete med en mentor? Eller så behöver du hjälp med att identifiera en idé för nyttiggörande utifrån din forskning? Inga problem! Börja med att göra UU Innovations självtest - det blir första steget för att vi tillsammans kan konkretisera en idé som har potential att skapa samhällsnytta, och som kan lägga grunden för din medverkan i mentorprogrammet. Till självtestet

Bra att veta om UU Innovations mentorprogram

 • Programmet ges: Två gånger per år, en gång per termin.
   
 • Programmet pågår: januari-juni respektive augusti-december.
   
 • Programmet innehåller: Sex individuella träffar med din mentor. Gemensam kick-off och avslutning då alla deltagare och mentorer träffas. Därtill en workshop särskilt inriktad på konsten att nätverka smart och effektivt.
   
 • Ansökningsperiod till vårstarten 2022: 15 augusti - 30 september, 2021.
   
 • Ansökningsperiod till höststarten 2022: 15 mars - 30 april, 2022.
   
 • Vem kan ansöka: forskare och doktorander från alla ämnesområden vid Uppsala universitet med en forskningsbaserad idé som har potential att skapa värde i samhället. Du vill och har möjlighet att satsa tid och engagemang för att ta nästa steg i ditt nyttiggörandeprojekt tillsammans med en mentor. Du behöver vara knuten till ditt lärosäte under den tid programmet pågår och inte lägga fram din avhandling under programperioden.
   
 • Kostnadsfritt: Programmet är en del av det stöd UU Innovation erbjuder och är därför gratis. 
   
 • Kontakt: Undrar du över något, vill veta mer eller kanske bolla en idé? Hör av dig till Hillevi Englund eller Nhils Forslund.

Breddat nätverk och nya kunskaper utifrån dina behov

Kvinna och man som samtalar

UU Innovations mentorprogram ger dig möjlighet att jobba tillsammans med en erfaren och engagerad mentor för att:

 • Utöka din kunskap och förståelse för nyttiggörande av forskningsbaserade idéer
 • Bredda ditt nätverk utanför den akademiska världen
 • Testa den värdeskapande potentialen i din idé
 • Komma snabbare framåt i ditt nyttiggörandeprojekt

Vi kommer att matcha dig med en mentor som vi bedömer kommer att passa dig och dina behov.

Träffarna med din mentor

Du kommer själv att driva din egen utveckling med din mentor som stöd, bollplank och dörröppnare. Programmet innehåller sex individuella träffar med din mentor och du tar initiativ till att boka dessa möten. Fokus för mötena är de utmaningar och frågor du vill diskutera i relation till ditt nyttiggörandeprojekt, så tänk igenom vad du vill ha ut av varje möte. Här kan du ta hjälp av UU Innovation som kan bidra med förslag på teman.

Som stöd under hela programmet har du och din mentor också ett arbetsdokument som bidrar till att sätta fokus på nyckelfrågorna i en nyttiggörandeprocess. Utifrån ditt intresse och långsiktiga mål arbetar du och din mentor antingen med en "impact planning canvas" som har fokus på forskningens bredare samhällsnytta eller med en "lean canvas" som har en tydligare inriktning mot affärsutveckling.

3 deltagare om mentorprogrammet

Vi har börjat utveckla nya terapeutiska tillvägagångssätt som ser väldigt lovande ut. För att kunna brygga över från forskning till praktisk tillämpning i vården behöver jag lära mig mer om innovation och kommersialisering av forskning. Mentorprogrammet ger mig ett utmärkt tillfälle att förstå hur jag bäst kan ta mina resultat till vården.

Anna Dimberg, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi

Min forskning har resulterat i konkreta och fungerande prototyper och jag vill utforska möjligheterna att utveckla dem vidare till produkter som kan användas i sammanhang utanför forskningen.

Laia Turmo Vidal, doktorand vid institutionen för informatik och media

Programmet erbjuder stora möjligheter för mig som forskare att ta fram en plan för hur min forskning kan användas utanför den akademiska världen.

Julie B. Gudmundsson, doktorand i engelska med inriktning mot amerikansk litteratur

Parallellt stöd från UU Innovation

Som deltagare i UU Innovations mentorprogram har du möjlighet att få en extra skjuts framåt i ditt nyttiggörande - att komma lite längre, lite snabbare - med hjälp av en mentor. Samtidigt får du fortsatt stöd från UU Innovations rådgivare parallellt med att du går programmet. Dubbelt så bra med andra ord!

Ansök till UU Innovations mentorprogram

Människor som minglar

Ta chansen att vidga dina vyer och ditt nätverk samtidigt som du får en unik möjlighet att utveckla dina kunskaper och ditt nyttiggörandeprojekt tillsammans med en erfaren och engagerad mentor.

Ansökan till vårterminen 2022 är stängd men hör av dig till oss redan idag om du är intresserad av att söka till en senare omgång av programmet. Tillsammans kan vi då jobba med din idé så att den blir redo för en ansökan till mentorprogrammet. 

Kontakta oss!

Nyfiken på...

Du kanske undrar hur du kan komma med i UU Innovations mentorsprogram?

Startpunkten är att du har en idé eller ett forskningsresultat som du tror skulle kunna skapa samhällsnytta. Du tycker att idén känns spännande att jobba vidare med och har tagit en första kontakt med UU Innovation för att diskutera dina tankar.

Behöver du hjälp med att hitta din idé?

Inga problem, vi hjälper dig! Så länge du har drivkraften att vilja utveckla din forskning mot en bredare användning så hjälper vi dig att utforska vilka av dina resultat som har potential att skapa nytta för andra, vilket är själva grunden för att kunna formulera en idé för nyttiggörande.

Gör UU Innovations snabba självtest som ett första steg! Till självtestet

Forskare och mentorer berättar

Möt några av de forskare och mentorer som deltagit i UU Innovations mentorprogram.

Vill du bli mentor?

Vill du vara med att bidra till att mer forskning kommer till nytta i samhället? Har du erfarenhet som kan hjälpa forskningsresultat och idéer från Uppsala universitet att utvecklas och komma till användning?

Här kan du läsa mer om möjligheten att bli mentor

Senast uppdaterad: 2021-10-04