UU Innovations mentorprogram

I UU Innovations mentorprogram möts två världar kring en gemensam målbild – att utveckla forskningsresultat för bredare användning och värdeskapande samhällsnytta.

Forskare och doktorander matchas med handplockade mentorer med erfarenhet från näringsliv och samhälle. Mentorernas roll är att bidra med nya perspektiv, kunskaper och kontakter som skapar möjligheter för utveckling av både individer och idéer.

Kvinna och man samtalar

Hitta din idé!

Kanske har du redan en konkret idé som du vill testa och utveckla vidare i samarbete med en mentor? Eller så behöver du hjälp med att identifiera en idé för nyttiggörande utifrån din forskning? Inga problem! Börja med att göra UU Innovations självtest - det blir första steget för att vi tillsammans kan konkretisera en idé som har potential att skapa samhällsnytta, och som kan lägga grunden för din medverkan i mentorprogrammet. Till självtestet

Bra att veta om UU Innovations mentorprogram

 • Programmet ges: Två programstarter per år - i februari och september.
   
 • Programmet pågår: februari - november respektive september - maj.
   
 • Programmet innehåller: Sex individuella träffar med din mentor. Gemensam kick-off och avslutning då alla deltagare och mentorer träffas. Därtill en workshop särskilt inriktad på konsten att nätverka smart och effektivt.
   
 • Ansökningsperiod till vårstarten 2023: 1 oktober - 15 november, 2022. Ansökan har stängt.
   
 • Ansökningsperiod till höststarten 2023: 1 april - 15 maj, 2023.
  Ansökan öppnar 1 april 2023.
   
 • Vem kan ansöka: forskare och doktorander från alla ämnesområden vid Uppsala universitet med en forskningsbaserad idé som har potential att skapa värde i samhället. Du vill och har möjlighet att satsa tid och engagemang för att ta nästa steg i ditt nyttiggörandeprojekt tillsammans med en mentor. Du behöver vara knuten till universitetet under den tid programmet pågår och inte lägga fram din avhandling under programperioden.
   
 • Kostnadsfritt: Programmet är en del av det stöd UU Innovation erbjuder och är därför gratis. 
   
 • Kontakt: Undrar du över något, vill veta mer eller kanske bolla en idé? Hör av dig till programansvariga Hillevi Englund, Frida Henningson Johnson eller Nhils Forslund, eller, om du har, direkt till din kontaktperson på UU Innovation.

Breddat nätverk och nya kunskaper utifrån dina behov

Kvinna och man som samtalar

UU Innovations mentorprogram ger dig möjlighet att jobba tillsammans med en erfaren och engagerad mentor för att:

 • Utöka din kunskap och förståelse för nyttiggörande av forskningsbaserade idéer
 • Bredda ditt nätverk utanför den akademiska världen
 • Testa den värdeskapande potentialen i din idé
 • Komma snabbare framåt i ditt nyttiggörandeprojekt

Vi kommer att matcha dig med en mentor som vi bedömer kommer att passa dig och dina behov.

Träffarna med din mentor

Du kommer själv att driva din egen utveckling med din mentor som stöd, bollplank och dörröppnare. Programmet innehåller sex individuella träffar med din mentor och du tar initiativ till att boka dessa möten. Fokus för mötena är de utmaningar och frågor du vill diskutera i relation till ditt nyttiggörandeprojekt, så tänk igenom vad du vill ha ut av varje möte. Här kan du ta hjälp av UU Innovation som kan bidra med förslag på teman.

Som stöd under hela programmet har du och din mentor också ett arbetsdokument som bidrar till att sätta fokus på nyckelfrågorna i en nyttiggörandeprocess. Utifrån ditt intresse och långsiktiga mål arbetar du och din mentor antingen med en "impact planning canvas" som har fokus på forskningens bredare samhällsnytta eller med en "lean canvas" som har en tydligare inriktning mot affärsutveckling.

3 deltagare om mentorprogrammet

Det absolut bästa är att få bolla frågor med någon som har en stor erfarenhet av den bransch som är relevant för den idé jag utvecklar. Det hjälper mig enormt att få en mycket bredare insyn i vad som behövs i ett framtida utvecklingsarbete. Jag hoppas på att kunna kommersialisera min idé och det är många steg i den processen som jag vill lära mig hur man gör.

Liza Löf, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi

Jag har utvecklat en ny teknik, Secretion Effect Detection (SED) som jag tror kan vara av intresse för bland annat bioläkemedelsindustrin. Som forskare saknade jag den erfarenhet jag behövde för att gå vidare med SED på ett bra sätt och mentorprogrammet är ett effektivt och trevligt sätt att få hjälp med det. För mig är UU Innovations rådgivare tillsammans med min mentor ovärderliga i stödet de ger för att omvandla SED till en innovation som är användbar för samhället.

Daniel Camsund, forskare vid institutionen för cell- och molekylärbiologi

Att få en mentor har gett mig nya perspektiv på hur jag kan gå tillväga och kontakt med många personer från olika branscher. Genom att diskutera och strukturera min idé har jag upptäckt aspekter av mitt arbete som jag inte tidigare tänkt på.

Helga Müllneritsch, postdoktor i tyska vid institutionen för moderna språk

Parallellt stöd från UU Innovation

Som deltagare i UU Innovations mentorprogram har du möjlighet att få en extra skjuts framåt i ditt nyttiggörande - att komma lite längre, lite snabbare - med hjälp av en mentor. Samtidigt får du fortsatt stöd från UU Innovations rådgivare parallellt med att du går programmet. Dubbelt så bra med andra ord!

Ansökan till UU Innovations mentorprogram

Människor som minglar

Ta chansen att vidga dina vyer och ditt nätverk samtidigt som du får en unik möjlighet att utveckla dina kunskaper och ditt nyttiggörandeprojekt tillsammans med en erfaren och engagerad mentor.

Ansökan till programstarten i februari 2023 är stängd.

Ansökan till höstterminen 2023 öppnar den 1 april. Om du är intresserad av att ansöka om en plats i mentorprogrammet då, hör gärna av dig till oss redan nu. Då kan vi hjälpa dig att komma igång med att utveckla din idé, vilket stärker dina chanser att få en plats i programmet.

Kontakta Hillevi Englund, Frida Henningson Johnson eller Nhils Forslund på UU Innovation.

Nyfiken på...

Du kanske undrar hur du kan komma med i UU Innovations mentorsprogram?

Startpunkten är att du har en idé eller ett forskningsresultat som du tror skulle kunna utvecklas till en ny eller förbättrad lösning som möter ett behov. Du tycker att idén känns spännande att jobba vidare med och har tagit en första kontakt med UU Innovation för att diskutera dina tankar.

Behöver du hjälp med att hitta din idé?

Inga problem, vi hjälper dig! Så länge du har drivkraften att vilja utveckla din forskning mot en bredare användning så hjälper vi dig att utforska vilka av dina resultat som har potential att skapa nytta för andra, vilket är själva grunden för att kunna formulera en idé för nyttiggörande.

Tips: Gör UU Innovations enkla och snabba självtest som ett första steg! Till självtestet

Forskare och mentorer berättar

Möt några av de forskare och mentorer som deltagit i UU Innovations mentorprogram.

Vill du bli mentor?

Vill du vara med att bidra till att mer forskning kommer till nytta i samhället? Har du erfarenhet som kan hjälpa forskningsresultat och idéer från Uppsala universitet att utvecklas och komma till användning?

Här kan du läsa mer om möjligheten att bli mentor

Senast uppdaterad: 2022-11-17