Med ledande förmåga

2018-10-18

Mamoun Tahers upptäckt har gett industrin nyckeln till storskaliga tillämpningar av ”mirakelmaterialet” grafen. Nu kombinerar han forskarrollen med att vara teknikchef och vd i det nya företaget Graphmatech AB.

– Jag har utvecklats mycket som person under den här resan. I dag forskar jag på trettio procent, driver företag på resten och drivs av att skapa nytta för så många som möjligt, berättar Mamoun Taher.

Grafen är världens tunnaste material, bara ett atomlager tjockt. Det är böjbart, cirka 200 gånger starkare än stål och leder elektroner effektivare än kisel. Därför har intresset varit stort för att skapa tillämpningar inom till exempel elektronik- och telekomindustrin.

– Men tidigare har försöken varit förgäves. Grafenflingorna har en tendens att klibba ihop när materialet används i stor skala och förlorar sina fantastiska egenskaper, berättar Mamoun Taher.

Som forskare löste Mamoun Taher problemet genom att i ett första steg hitta och tillsätta rätt kemikalier, så kallade separatorer.

– Med separatorerna behåller grafenet sina egenskaper och förvandlas till flytande eller fast form. Steg nummer två var att bygga en tredimensionell struktur med separatorerna.

Det nya hybridmaterialet har fått namnet Aros Graphene efter Uppsalas gamla namn från vikingatiden, Östra Aros.

– Vi hade räknat med två till tre projekt till att börja med. Men innan vårt första år är slut kommer vi ha ett tiotal projekt igång tillsammans med stora företag, säger Mamoun Taher lätt omtumlad.

Redan som student i Syrien var siktet inställt på att lyckas utomlands. Han tog en master i biomaterial, jobbade extra som lärare på universitetet samt jobbade natt på en textilfabrik för att förbättra ekonomin.

– Sömnen blev något eftersatt men jag var ung och allt ledde till ett Erasmusstipendium med studier i Tyskland och sedan Luleå i Sverige där jag doktorerade, berättar Mamoun Taher.

Sedan 2015 har han forskat vid institutionen för kemi på Ångströmlaboratoriet i nära samarbete med ABB i Västerås.

Vad separatorerna i Aros Graphene består av är förstås företagshemligheter. Mamoun Taher var tidigt i kontakt med rådgivare på UU Innovation för att lära sig att skydda sin upptäckt.

– Uppsala universitet har ett fantastiskt stöd för forskare som vill göra affärer. Vi hade ett effektivt möte och rådgivarna har sedan varit involverade hela vägen och guidat kring immateriella rättigheter och patent.

Mamoun Taher har också gått UIC:s program för nya företag, fått stöd av Vinnova och jobbar i dag tätt tillsammans med bland annat Ericsson och deras underleverantör Nolato Silikonteknik.

– Vi besöker deras labb med vårt material, testar det på plats och utbildar dem så att de kan dra nytta av tekniken i sin verksamhet. Slutprodukten används till att kyla ned dataelektronik.

Mamoun Tahers förmåga att övertyga slipade affärsmän har han utvecklat efter hand.

– Det har varit en nyckel för mig att bli exponerad för både den vetenskapliga och kommersiella miljön. I dag är det roligaste jag vet att använda min kompetens till att sälja mina forskningsresultat.