Utvecklar nytt bencement för kotfrakturer

2018-01-20

Ett nytt elastiskt bencement kan förbättra behandlingen av äldre bensköra patienter med brott på ryggkotorna.
– Meningen är att minska risken för nya frakturer, säger forskaren Cecilia Persson.

Malin Nilsson och Cecilia Persson som tillsammas grundat företaget Inossia. Foto: Martina Sjaunja.

Cecilia Persson forskar inom biomaterial och biomekanik vid avdelningen för tillämpad materialvetenskap på Ångströmlaboratoriet. För sju år sedan började hon leta efter det perfekta materialet för att laga trasiga kotor. Då visste hon att det finns ett kliniskt behov av ett mer elastiskt cement när det gäller just kotfrakturer, något som drabbar äldre med osteoporos, alltså benskörhet.

– Att injicera bencement är framförallt en smärtlindrande behandling. Problemet med dagens bencement är att det är väldigt styvt jämfört med benet det sprutas in i. Det kan leda till att nya frakturer uppstår, förklarar hon.

Cecilia Persson liknar ryggkotornas yttre hölje vid äggskal och dagens cement vid sten. Det nya materialet gör att bencementet blir mer svamplikt. Dessa mekaniska egenskaper ska alltså skydda från nya frakturer.

Själva uppfinningen är ett nytt bencement med delvis nya och andra egenskaper, där elasticiteten är den viktigaste. Produktutvecklingen sker genom företaget Inossia, som Cecilia Persson startade 2013 tillsammans med kollegan Malin Nilsson.

­– En stor fördel med att använda ett redan befintligt cement som bas är att tiden till marknaden kan förkortas. Grundmaterialet är väl undersökt och den cementtillverkare vi valt att jobba med har en väl inarbetad försäljning- och distributionsorganisation, säger Cecilia Persson.

Inossias elastiska bencement är testat i laboratoriemiljö och vissa prekliniska tester är gjorda. Nästa steg är att fastställa vilka ytterligare tester och kliniska studier som krävs för en CE-märkning. Andra viktiga steg på vägen mot kommersialisering är att ta fram en prototyp av bencementet och att vidareutveckla företagets affärsmodell.

Företaget har varit framgångsrikt i att attrahera finansiering för att kunna bekosta dessa aktiviteter. Bara under 2017 fick Inossia i stor konkurrens medel från bland andra EIT Health Proof of Concept och i två utlysningar från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova; Innovativa startups respektive Medicintekniska samverkansprojekt. Inossia har fått innovationsstöd i tidig fas av UU Innovation och har också deltagit i företagsinkubatorn UICs affärsutvecklingsprogram. Under hösten 2017 fick företaget dessutom en unik möjlighet att utveckla sitt kontaktnät i Europa som deltagare i det eftersökta affärsutvecklingsprogrammet EIT Health Launch Lab för nya lovande medicinteknikbolag. Inossia var ett av de tio utvalda företagen i Europa, och det enda från Sverige.

– Det mest spännande för Inossia just nu är att utveckla relationen till den cementtillverkare vi samarbetar med och tillsammans ta reda på bästa sättet att ta materialet till klinik, säger Cecilia Persson.

Fakta osteoporos
Osteoporos gör att skelettet bli skört och lätt går av. Kvinnor är mer utsatta än män. När det gäller kotfrakturer gjordes 2010 400 000 behandlingar i världen där bencement injicerades i brutna ryggkotor. Till 2020 beräknas denna siffra ha stigit till 1,4 miljoner. Inom EU beräknas andelen personer över 65 år som har osteoporos fördubblas till 2050.

Text: Lisa Thorsén