Fler möjligheter med utvecklad AI-teknologi

2018-11-12

Företaget Denapsis Artificial Intelligence utvecklar verktyg för maskininlärning med betydligt mindre datamängder än vad som hittills varit möjligt. Grundarna Manfred Grabherr och Behrooz Torabi Moghadam hoppas bland annat att innovationen ska kunna användas till att förbättra cancerdiagnostik och -behandling.

Behrooz Torabi Moghadam och Manfred Grabherr.

Manfred Grabherr är forskare vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, och Behrooz Torabi Moghadam vid institutionen för immunologi, genetik och patologi. Båda är ingenjörer i botten men har länge arbetat med bioinformatik.

– Vi har jobbat inom livsvetenskaperna i många år nu men vi har båda en teknisk bakgrund. Det gör att vi förstår medicinska data och kan skapa lösningar som fungerar, säger Manfred Grabherr.

– Så är det, vi ser inte på medicinska data bara som siffror. Vi har deltagit i processer där vi byggt upp stora databaser med till exempel genetisk information och vi kan analysera molekylärbiologisk data, säger Behrooz Torabi Moghadam.

AI-teknologin, alltså att programmera datorer så att de förstår och löser problem på egen hand, är under stark utveckling. Ett AI-program har vanligtvis lättast att lära sig om det får öva på massor av exempel som vart och ett kan beskrivas med relativt få parametrar. Men inom det medicinska området förhåller det sig ofta tvärtom – det finns en mindre mängd patientfall där varje fall innehåller mängder med data som kan tolkas på olika sätt. Det är här Manfred Grabherrs och Behrooz Torabi Moghadams innovation ska göra skillnad.

– Vi har utvecklat en rad applikationer för kliniska sammanhang. Just nu arbetar vi för en stor kund med ett verktyg för att bestämma undertyper av cancer. Kortfattat kan man säga att vi tar fördelarna med AI till precisionsmedicin. Själva innovationen är att vi lyckats skära ner antalet exempel programmet måste ”se” till ett par tusen, förklarar Manfred Grabherr.

Det var under en AIMday om precisionsmedicin 2017 som Manfred Grabherr och Behrooz Torabi Moghadam fick mycket positiv feedback från den medicinska världen på sina idéer. Innan de ens hunnit starta sitt företag hade de sin första kund.

Denapsis Artificial Intelligence grundare berättar att de alltid jobbat bra tillsammans. Det finns ingen knivskarp linje mellan privatliv och arbetsliv. Båda är intresserade av konst och musik och har roligt tillsammans. De har också lätt att se varandras misstag och att prata om dem. Dessutom älskar de att lösa svåra problem och vill skapa något nytt.

– Jag skulle säga att vi har ett ingenjörsperspektiv, ungefär som när man bygger en bro. Vid någon tidpunkt måste bron vara klar, säger Manfred Grabherr.

Behrooz Torabi Moghadam lyfter också fram viljan att göra något som är viktigt för andra människor.

– Det var flera saker som fick mig att lämna telekombranschen för att arbeta med livsvetenskaperna. Bland annat förlorade jag en vän i cancer. Min passion är att utveckla något som kan bidra till bättre diagnostik och behandling vid svåra sjukdomar.

I företaget finns också en person som ska hjälpa Denapsis Artificial Intelligence att utveckla affärerna. Närmast handlar det om att hitta fler kunder för att kunna växa och anställa fler ingenjörer. Den kunskap företaget utvecklar går att applicera på fler områden än det medicinska. Ett projekt i antågande handlar om navigationssystem för drönare.

– Det är helt enkelt en superspännande tid, säger Manfred Grabherr och Behrooz Torabi Moghadam nickar bekräftande.

Vilket stöd har ni fått av UU Innovation?

Manfred:
– Vi har fått ett fullhjärtat stöd hela vägen, det är en fantastisk organisation för sådana som vi! Under den AIMday vi deltog i blev vi introducerade för potentiella kunder och intressenter och vi har fått stöd när det gäller frågor om affärsutveckling och juridik. UU Innovation har också alltid varit väldigt tillgängliga, om vi har inte har träffats fysiskt har vi kunnat mötas över Skype. Vi har också fått en del ekonomiskt stöd, bland annat för att anlita juridisk expertis vid avtalsskrivande.

Behrooz:
– Jag deltar också i UU Innovations program Mentor4Research där vi får fördjupa oss i hur det går till att ta nya lösningar och forskning till marknaden. Det är ett jättebra program.

Text: Lisa Thorsén
Foto: Mikael Wallerstedt