Analys av läkemedel i simulerad tarm

2018-10-11

Tidigare har vägen fram till fungerande läkemedel gått via tidsödande och kostsamma djurförsök. Janneke Keemink har utvecklat ett verktyg i labbmiljö som kan förutsäga hur läkemedel beter sig i våra tarmar och hur mycket av kemikalierna som når blodet.

Janneke Keemink är forskare vid institutionen för farmaci och entusiastisk över möjligheten att kommersialisera sin upptäckt.

Efter att ha specialiserat sig på hur kemikaliska föreningar tas upp av lever och tarm insåg Janneke Keemink, forskare vid institutionen för farmaci, hur nya läkemedel ofta saknar förmåga att snabbt lösas upp i vätska och därmed absorberas av blodet.

– Allt fler läkemedel måste injiceras istället för att ges i tablettform. Men de flesta patienter föredrar kapslar som de kan svälja, säger Janneke Keemink.

Hon och hennes forskargrupp arbetar därför med olika strategier för att göra kemiska föreningar vattenlösliga. Med det nya verktyget Enabling absorption (ENA), har man återskapat processer och miljöer för mänsklig matsmältning och upptagning av ämnen.

– Vår modell är utvecklad för labbmiljö och vi kan snabbt selektera fram lovande läkemedelskandidater, säger Janneke Keemink.

ENA består av två kammare, den ena återskapar tarmens naturliga vätskor och den andra blodets miljö. Däremellan finns ett membran av celler som representerar tarmväggen.

– Genom att tillföra kemikaliska föreningar till tarmavdelningen och ta prover från båda sidor kan vi se hur mycket av läkemedlet som når blodflödet. Sedan jämför vi hur framgångsrika olika beredningsformer är.

Forskargruppen ska nu testa läkemedelsberedningar från läkemedelsföretag.

– Vårt mål är att skapa en fullt utvecklad servicetjänst så att företag kan komma vidare med sina läkemedelskandidater snabbare än i dag. 

Janneke Keeminks projekt får stöd med rådgivning och finansiering från UU Innovation, hon deltar i Mentor4Research och har genomfört UIC Business Startup.