Goda exempel

Här hittar du berättelser om forskare och studenter som får eller har fått stöd från oss på UU Innovation i den tidiga affärsutvecklingen av sina upptäckter och idéer.

Fler möjligheter med utvecklad AI-teknologi

Företaget Denapsis Artificial Intelligence utvecklar verktyg för maskininlärning med betydligt mindre datamängder än vad som hittills varit möjligt. Grundarna Manfred Grabherr och Behrooz Torabi Moghadam hoppas bland annat att innovationen ska kunna användas till att förbättra cancerdiagnostik och -behandling.

Läs mer

Med ledande förmåga

Mamoun Tahers upptäckt har gett industrin nyckeln till storskaliga tillämpningar av ”mirakelmaterialet” grafen. Nu kombinerar han forskarrollen med att vara teknikchef och vd i det nya företaget Graphmatech AB.

Intervju med Mamoun Taher

Ny modell för uppföljning av läkemedel

Mitt i avhandlingen insåg Thomas Cars att både myndigheter och läkemedelsföretag behövde den kunskap han tog fram – en vetenskaplig modell för uppföljning av nya läkemedel. Just nu testar de första kunderna modellen som analyserar nytta och effektivitet, biverkningar och kostnadseffektivitet.

Intervju med Thomas Cars

Analys av läkemedel i simulerad tarm

Janneke Keemink har utvecklat ett verktyg i labbmiljö som kan förutsäga hur läkemedel beter sig i våra tarmar och hur mycket av kemikalierna som når blodet. Målet är att skapa en fullt utvecklad servicetjänst så att företag kan komma vidare med sina läkemedelskandidater snabbare än i dag. 

Intervju Janneke Keemink

Utvecklar nytt bencement för kotfrakturer

Ett nytt elastiskt bencement kan förbättra behandlingen av äldre bensköra patienter med brott på ryggkotorna.
– Meningen är att minska risken för nya frakturer, säger forskaren Cecilia Persson.

Läs om Inossia

Diagnostiskt snabbtest för antibiotikaresistens

Professor Johan Elfs forskargrupp har utvecklat metoder som gör att det går att studera livsprocesser i realtid på molekylnivå. Med avstamp i den kunskapen har forskarna nu tagit fram ett diagnostiskt snabbtest för antibiotikaresistens vid urinvägsinfektion.

Intervju med Johan Elf

Senast uppdaterad: 2021-06-03