Finansiering av tidiga kommersialiseringsprojekt

Finansiering

Vi hjälper dig hitta rätt finansiering för din idé.

För att utvärdera och utveckla forskningsnära idéer och affärskoncept krävs oftast pengar och andra resurser. Det kan exempelvis handla om att finansiera patentansökningar, verifiera resultat för framtida kommersiell användning och göra preliminära marknadsundersökningar för att få information om kundbehov.

Vi kan hjälpa till att hitta olika former av finansiering, ge råd och hjälpa dig med ansökningar och kontakter.

Kontakta en affärsrådgivare så får du veta mer om vilka möjligheter som finns och vad som kan passa just din idé eller projekt.

Behöver du finansiering för att testa din idé?

Har du ett intressant forskningsresultat med kommersiell potential eller en nyskapande idé som kan skapa annan samhällsnytta? Vi kan ha pengarna du behöver för att tidigt verifiera din idé och möjliggöra de första stegen i utvecklingen av ett fungerande affärskoncept eller annat nyttiggörande.

UU Innovation har hand om det Vinnovafinansierade valideringsprogrammet VFT. Nedan kan du läsa mer om den finansieringsmöjligheten.

Kontakta en affärsrådgivare

Finansiering för att tidigt minska riskerna i ditt projekt

VFT - validiering för tillämpning

UU Innovation har medel från Vinnova för det populära valideringsprogrammet VFT. Medlen är till för att utveckla och verifiera innovativa idéer från både forskare och studenter. Pengarna är avsedda att användas till sådant som marknadsanalys, framtagning av prototyper, patentansökningar, att bygga team, resor för att möta industripartners med mera. VFT syftar till att i tidiga skeden minimera olika former av risker för att stärka möjligheten till framgångsrik kommersialiering eller annan samhällsnytta.

Du kan få finansiering för exempelvis följande aktiviteter:

 • Analys av kundbehov
 • Verifiering av produktionsmetod
 • Analys av regulatoriska och legala krav
 • Teknisk verifiering som syftar till att minimera projektrisker
 • Patent och/eller varumärkesskydd
 • Aktieägaravtal

Så här fungerar vårt stöd kring VFT

Se filmen om VFT och hur vi kan hjälpa dig att testa och verifiera din idé i ett tidigt skede.

Hitta andra finansieringsmöjligheter

UU Innovation jobbar aktivt med att identifiera andra finansieringsmöjligheter för tidig kommersiell utveckling från forskning. Våra affärsrådgivare ger råd och stöd med ansökningar till utlysningar inom Vinnovas program, exempelvis MedTech4Health och SWElife, liksom större EU-satsningar som EIT Health och EIT Raw Materials.

Ägarkapital

Uppsala universitet har ett holdingbolag, UU Invest AB, som är en tidig investerare i forskares och studenters idéer mot del av framtida vinst, eller mot aktier i befintliga eller framtida bolag.

Det är genom holdingbolaget som universitetet kan medverka till licensiering av ny teknologi och till att etablera nya forskningsbaserade företag. UU Invest kan investera upp till en miljon kronor och investeringarna görs helt på affärsmässiga grunder.

UU Invest och UU Innovation har verksamheter som kompletterar varandra och ett nära samarbete för att ge idéer från universitetet bästa möjliga förutsättningar att bli kommersiellt framgångsrika.

Mer om UU Invest AB

Nyttiggörande i forskningsansökningar

Att arbeta fram konkurrenskraftiga forskningsansökningar är en utmaning - tiden är ofta knapp, frågorna många, liksom de personer och parter som är involverade. För vissa former av forskningsfinansiering, exempelvis EU-medel, gäller att man redan i ansökan behöver beskriva hur forskningen ska nyttiggöras och hur den kommer att skapa nytta – det vill säga impact - i samhället.

Här kan vi bidra. Vi samarbetar med universitetets forskningssekreterare och EU-koordinatorer och tillsammans kan vi täcka in så många aspekter som möjligt. På så vis kan vi skapa bästa möjliga förutsättningar för forskningsfinansiering och ge dig största möjliga flexibilitet att använda dina forskningsresultat på lång sikt. Möjligheten att nyttiggöra forskning kommersiellt hänger ofta på hur forskningen är finansierad och vem som äger rättigheterna till resultaten.

Hör av dig till oss för att bland annat få hjälp med:

 • tips och råd om olika utlysningar
 • att hitta rätt partner - företag och/eller organisation - för din ansökan
 • att identifiera och beskriva vad som kan nyttiggöras, hur och när
 • frågor kring ägande och hantering av IP
 • råd om resurser, aktiviteter, roller, tidplan och finansiering av nyttiggörande
 • råd, verktyg och inspiration för nyttiggörande


Ett Bra Tips

Kom ihåg att kontakta universitetets forskningssekreterare, EU-koordinatorer eller oss i god tid för bästa hjälp med din ansökan.

Hitta aktuella utlysningar

Som forskare kan du söka utlysningar som passar din forskning och dina intressen med hjälp av utlysningsdatabasen, Research Professional. I denna databas finns finansieringsmöjligheter från hela världen, inklusive specialiserade små utlysningar i Sverige.

Senast uppdaterad: 2021-10-04