Svar på vanliga frågor

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får om kommersialisering och om vilket stöd man kan få av oss. Hittar du ändå inte vad du söker, tveka inte att kontakta oss!

Så här gör du: klicka på frågan och du kommer till svaret eller bläddra ner och du har hela listan med frågor och svar.
 

Jag har en idé, hur kan ni hjälpa mig?
Vi kan hjälpa till med att utvärdera den kommersiella potentialen i din idé samt ge stöd med att hitta lämplig finansiering, utbildning, nätverk etc. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är du som forskare som äger rättigheterna till dina egna forskningsresultat så länge du inte avtalat om något annat. Därmed har du både friheten och ansvaret att kommersialisera dina forskningsresultat. Vi är en stödenhet inom Uppsala universitet och erbjuder kostnadsfritt och konfidentiellt stöd och support så länge idén fortfarande befinner sig i en ”tidig fas” (dvs i princip innan idén har genererat extern investering eller betalande kunder och därmed gått in i en tydligare kommersialiseringsfas).

Hur färdig måste min idé vara innan jag kontaktar er?
Vårt stöd sker ofta på ett tidigt stadium, när forskning fortfarande pågår och innan en egentlig affärsidé har utvecklats. Det finns alltså inga krav på att en idé måste vara ”färdig” innan en första kontakt, tvärtom är det ofta enklare för oss att hjälpa dig ju tidigare din idé diskuteras med oss. Tveka därför inte att kontakta oss även om du bara vill ha allmänna råd.

Vågar jag berätta om min idé för er?
Ja, vi arbetar under sekretess och vår rådgivning är alltid konfidentiell. Med andra ord kan du vara trygg med att vi inte delar information om din idé med någon annan.

Vilka kan få stöd av er?
Vårt stöd är öppet för studenter, forskare och anställda vid Uppsala universitet, Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna.

Kostar det något?
Vårt stöd är gratis. Du behöver heller inte ansöka om vårt stöd eller ha någon tidigare erfarenhet av att utveckla en idé. Dessutom tar vi inget ägande i din idé.

Behöver man ha ett patent innan man kontaktar er?
Nej, absolut inte. Vi ser gärna att du kontaktar oss så tidigt som möjligt när du har en idé eller ett forskningsresultat som du tror skulle kunna utvecklas till exempelvis en ny produkt, tjänst eller metod. Ju tidigare en idé diskuteras med oss, desto bättre kan vi hjälpa till att stärka förutsättningarna för att den ska nå sin marknad, eller kunna implementeras i en verksamhet.  Tillsammans tar vi fram en strategi för hur du kan gå vidare med t ex publiceringar eller större finansiella ansökningar i relation till en eventuell patentansökan.

Jag har redan publicerat min idé, då finns det väl ingen möjlighet att gå vidare?
Om din idé är publicerad kan den oftast inte skyddas med patent, men det finns undantag så kontakta oss omgående. Även om idén inte är patenterbar finns det olika vägar för kommersialisering. Alla affärsmodeller är inte beroende av att man har ett patent eller annat skydd. Vi hjälper dig att reda ut dessa begrepp och tittar på vilka möjligheter som din idé har för att nå marknaden.

Hur fungerar ert stöd i praktiken?
Beroende på din frågeställning så bokar vi in ett första möte hos oss på UU Innovation där du får träffa våra affärsrådgivare och/eller IP-specialister. Första mötet är förutsättningslöst, vi lyssnar och ställer frågor och tillsammans kommer vi överens om nästa steg utifrån dina behov.

Hur ofta kommer vi att träffas?
Vi lägger tillsammans upp en plan för det fortsatta arbetet med din idé. Hur ofta vi träffas beror på dina behov och din tillgänglighet. Ansvaret för att föra processen framåt ligger hos dig som idébärare, vi bistår med coachning av ditt innovationsprojektet enligt den plan vi kommer överens om.

Hur delaktig måste jag vara?
I och med lärarundantaget är det du som forskare som äger rättigheterna till dina egna forskningsresultat så länge du inte avtalat om något annat. Det innebär samtidigt att du som forskare har både friheten och ansvaret att kommersialisera resultaten av din forskning. Vi finns till för att ge dig stöd med just detta arbete. UU Innovation har inga egna resurser att driva din idé framåt och det är viktigt att du själv är intresserad av att utveckla din idé. I de fall du som forskare varken har tid eller möjlighet  att driva projektet fram till kommersiell fas, hjälper vi dig gärna att hitta personer som behövs för att bygga ett affärsmässigt team runt din idé.

Vad handlar kommersialisering om?
Att kommersialisera forskningsresultat är en form av nyttiggörande och handlar om att skapa nya eller förbättrade varor, tjänster, metoder eller processer, som det finns ett behov av i samhället. Därigenom kan resultat från offentligt finansierad forskning bidra till ökad livskvalitet och samhällsutveckling.

Varför ska jag kommersialisera min forskning?
Förutom att bidra till ökad livskvalitet och samhällsutveckling genom att utveckla nya eller förbättrade varor, tjänster, metoder eller processer, kan du etablera kortare eller längre samarbeten med offentliga eller privata aktörer. Dessa kan bidra på ett positivt sätt till din forskning genom att tillföra nya idéer, kontakter och/eller finansiellt stöd. Din idé kan även hjälpa till att skapa nya arbetstillfällen i befintliga eller nya företag, och därigenom bidra till ökad tillväxt i Sverige.

Måste jag starta företag?
Nej, det finns inga sådana krav. I och med lärarundantaget är det du som uppfinnare som har rätten, men också ansvaret, att bestämma hur projektet ska drivas vidare. Vi ger stöd till olika typer av kommersialisering och att starta företag är bara en av flera möjligheter. Licensiering och olika typer av företagssamarbeten är andra sätt. Ett företag innebär ett ekonomiskt ansvar och vi hjälper dig gärna med att affärsmässigt utvärdera och utveckla (arbeta genom) idén innan ett eventuellt bolag är moget att bildas för att ta idén till marknaden.

Jag har bildat ett företag, hur kan ni hjälpa mig?
Så länge företaget inte gått in i, eller är nära, en kommersialiseringsfas med externa investerare eller betalande kunder kan vi hjälpa till med råd, eventuell finansiering, kontakter, dvs aktiviteter som ökar möjligheten att göra din idé kommersiellt attraktiv.

Jag vill söka patent, hur gör jag?
Våra IP-rådgivare ger kvalificerad rådgivning kring frågor om IP till forskare och studenter vid Uppsala universitet. Kontakta någon av våra affärsrådgivare eller boka in ett möte med våra IP-rådgivare för att utreda patenterbarhet och få vägledning i att formulera ett underlag för patentansökan. En bra patentansökan behöver ofta underbyggas med försök och resultat som skiljer sig från vad som presenteras i vetenskapliga publikationer. Du får därför gärna kontakta oss tidigt i processen, redan innan idén är färdigformulerad, för att diskutera vad som behöver göras för att få ett bra och kommersiellt intressant patentskydd. Du kan även få information om kostnader relaterade till patentansökan, samt hjälp att kontakta ett patentombud som färdigställer ansökan.

Vad står IP för?
IP står för intellectual property eller immateriella rättigheter, och innefattar patent, designskydd, varumärkesskydd och upphovsrätt. I praktiken räknar vi även in bland annat domännamn, know-how i form av företagshemligheter, och information i databaser i begreppet IP.

Vem tillhör en uppfinning?
Genom det så kallade lärarundantaget har anställda vid svenska universitet och högskolor äganderätt till sina egna resultat och därmed en möjlighet att, som privatperson, utveckla forskningsbaserade idéer i kommersiell riktning. Studenter räknas ej som anställda och har som privatpersoner äganderätt till sina idéer och uppfinningar.

Vilka rättigheter har jag i samarbete med företag respektive andra universitet?
Dina rättigheter är beroende på hur avtalet för samarbetet ser ut. Vi hjälper dig att titta på de eventuella avtal som finns och reder ut vad de betyder för din del. Finns inget avtal hjälper vi dig att gå igenom vad som måste beaktas när man går in i olika typer av samarbeten t. ex. sekretess, publicering, framtida exploatering och nyttjande av resultaten.

Finns det pengar att söka för att utveckla min idé?
Tillsammans med dig kan vi hjälpa till att identifiera olika finansieringsalternativ. Finansiering i tidigt skede används ofta för att utvärdera de hinder och möjligheter som kan påverka utvecklingen av affärsidén.

Kan ni hjälpa mig med att skriva en ansökan kring en idé som har ett kommersiellt fokus?
Vi kan hjälpa dig med att läsa din ansökan och identifiera delar som behöver förstärkas eller förminskas för att din ansökan ska bli tydlig med tanke på ändamålet. För att hjälpa till här så är det viktigt att vi då kopplas in i god tid innan ansökan ska vara inlämnad.

Jag är student, kan ni hjälpa mig att förverkliga min affärsidé?
Som student är du alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera din idé. Hur vi sedan kan stötta dig i ett nästa steg beror lite på karaktären på din idé. Om du har en idé som är nyskapande, det vill säga en idé som löser ett behov på ett nytt, smartare eller betydligt bättre sätt så har vi bättre förutsättningar att hjälpa dig. För andra typer av affärsidéer, som kanske handlar om att paketera ditt kunnande för att konsulta, eller om du i första hand längtar efter att starta eget företag så har vi ett nära samarbete med Drivhuset Uppsala.

Hur många nyttjar ert stöd?
Varje år träffar UU Innovation ett par hundra forskare och studenter från universitetets alla tre vetenskapsområden. Vi utvärderar årligen cirka 100 affärsidéer.

Vilken bakgrund har era affärsrådgivare?
Hos oss arbetar kunniga och drivna affärsrådgivare där de flesta har erfarenhet från både akademi och näringsliv. Flertalet är disputerade. Vi har expertis inom skilda områden med god vana att hantera och snabbt kunna sätta oss in i frågor, även från andra forskningsområden.

Kan ni komma till min institution/forskargrupp och berätta om vad ni kan hjälpa till med?
Absolut, hör av dig så ordnar vi det!

Senast uppdaterad: 2022-08-25