Affärsrådgivning

Utveckla din idé

Vi hjälper dig testa och utveckla den kommersiella potentialen i din idé.

Har du en idé eller ett resultat som du tror kan utvecklas till en produkt eller tjänst för bredare användning? En idé kan också handla om nya processer, modeller, metoder eller nya applikationsområden som andra kan ha nytta av.

Utifrån ett första möte hjälper våra affärsrådgivare dig att ta fram en plan för utvärdering och verifiering av den kommersiella potentialen i din idé eller ditt resultat.

Vår rådgivning är kostnadsfri för studenter, forskare och övriga medarbetare vid Uppsala universitet. All rådgivning är självklart konfidentiell. Vi tar heller inte andelar eller ägande i projekt vi stöttar.

Kontakta oss redan idag för att boka ett första möte.

Ditt stöd i den tidiga affärsutvecklingen

Arbetet med att utvärdera den kommersiella potentialen i din idé sker i en integrerad process där även patent och annan immaterialrätt, samt finansiering diskuteras. Vi lägger stor vikt vid ditt intresse och din drivkraft och tillsammans lägger vi upp en lämplig strategi för kommersialiseringen.

Ju tidigare din idé diskuteras med oss, desto bättre kan vi hjäpa till att stärka de kommersiella förutsättningarna.

Med syftet att stärka kund- och användarperspektivet och att på ett tidigt stadium identifiera och eliminiera risker tittar vi på följande:

  • Analys av kundbehov, marknad och konkurrenter
  • Möjlighet att skydda idén, till exempel via patent och varumärke.
  • Verifiering av produktionsmetod
  • Analys av regulatoriska och legala krav
  • Teknisk verifiering
  • Affärsmodell

Planen för hur den faktiska kommersialieringen ska ske ser olika ut från fall till fall och vi stödjer olika typer av kommersialisering. Ett scenario är att starta ett företag, ett annat utlicensiering av patent eller någon annan form av kunskapsöverföring. I andra fall kan kommersialiering ske genom företagssamarbeten av olika slag.

Vi arbetar i nära samarbete med bland annat företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och universitetets holdingbolag, UU Invest AB för att kunna erbjuda ett brett innovationsstöd utifrån dina behov och förutsättningar. 

 

Senast uppdaterad: 2021-09-28