Har du en idé du vill utveckla?

Vi hjälper forskare och studenter att nyttiggöra sina resultat och idéer. Hos oss får du coachning och stöd i tidig fas. Kostnadsfritt och konfidentiellt.

Vem äger din forskning?

I Sverige har vi en lag som kallas lärarundantaget. Den innebär att du som forskare på ett universitet eller högskola äger rättigheterna till din egen forskning så länge du inte avtalat om något annat. I de flesta andra länder är det arbetsgivaren, lärosätet, som äger forskningen.

Lärarundantaget gäller alla inom akademin som har forskning som huvudsaklig sysselsättning, alltså doktorander såväl som professorer.

Lärarundantaget innebär också att du som forskare har det fulla ansvaret för att skapa ytterligare värde av din forskning och dina resultat. UU Innovation finns till för att ge dig stöd med just detta arbete.

Fakta
  • I Sverige äger forskare på ett universitet eller högskola rättigheterna till sin egen forskning så länge inget annat är avtalat.
  • I de flesta andra länder är det arbetsgivaren, lärosätet, som äger forskningen.
  • Lärarundantaget gäller såväl doktorander som professorer.

Mentorprogram som vidgar dina vyer

Mentorprogrammet

Utveckla din idé, ditt nätverk och dina kunskaper om nyttiggörande i UU Innovations mentorprogram.

För de forskare som vill få en extra skjuts framåt i sitt nyttiggörandearbete finns UU Innovations mentorprogram. I programmet matchas forskare med erfarna mentorer från näringsliv och samhälle. Mentorerna fungerar som bollplank för din idé och dörröppnare till nya relevanta kontakter utanför forskningsmiljön. Dessutom kan de bidra med nya perspektiv och visa på möjligheter som du kanske inte själv sett.

Upptäck mentorprogrammet

Utveckla din affärsmodell och vässa din pitch


I ett Value Creation Forum tränar du på att pitcha din affärsidé. Du får feedback direkt av en speciellt utvald panel. Det är ett effektivt sätt att stärka din presentation och utveckla din affärsmodell inför möten med potentiella kunder eller investerare.

I ett Value Creation Forum ger paneldeltagarna feedback från olika perspektiv, som förtydligas med hjälp av olikfärgade kepsar och glasögon.

  • Grön keps ser möjligheter och fokuserar på styrkor
  • Röd keps är problemorienterad och fokuserar på förbättringsmöjligheter
  • Vit keps har investerarperspektiv
  • Glasögonen symboliserar kund- och/eller användarperspektivet

Ett nätverk som gynnar dig

För att på ett framgångsrikt sätt kommersialisera idéer och forskningsresultat från Uppsala universitet samarbetar vi med en rad aktörer inom affärsutveckling och finansiering, inte minst i Uppsala där vi är en del av ett starkt och sammahållet innovationssystem.

Vårt fokus ligger på de tidiga faserna i kommersialiseringsprocessen. De idéer och projekt som vi stöttar har ofta en lång väg kvar innan de når sin fulla potential på marknaden. Därför är det självklart för oss att involvera andra aktörer i innovationssystemet som kan erbjuda ytterligare stöd, särskilt när ett projekt blir bolag, får betalande kunder och investeringar. Som exempel har vi ett nära samarbete med Uppsala universitets holdingbolag, UU Invest AB och är partner till företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre.

För att ge bästa möjliga stöd till studenter har vi ett nära samarbete med Drivhuset Uppsala som arbetar med att inspirera, vägleda och utbilda studenter i entreprenörskap. Drivhuset kan även erbjuda en arbetsplats i en inspirerande kontorsmiljö där du som är igång med arbetet kring din idé får möjlighet att också bygga ditt nätverk.

Senast uppdaterad: 2023-01-02