Har du en idé du vill utveckla?

Vi hjälper forskare och studenter att kommersialisera sina idéer och resultat. Hos oss får du professionellt stöd i den tidiga affärsutvecklingen. Kostnadsfritt och konfidentiellt.

Vem äger din forskning?

I Sverige har vi en lag som kallas lärarundantaget. Den innebär att du som forskare på ett universitet eller högskola äger rättigheterna till din egen forskning så länge du inte avtalat om något annat. I de flesta andra länder är det arbetsgivaren, lärosätet, som äger forskningen.

Lärarundantaget gäller alla inom akademin som har forskning som huvudsaklig sysselsättning, alltså doktorander såväl som professorer.

Lärarundantaget innebär också att du som forskare har det fulla ansvaret för att skapa ytterligare värde av din forskning och dina resultat. UU Innovation finns till för att ge dig stöd med just detta arbete.

Fakta
  • I Sverige äger forskare på ett universitet eller högskola rättigheterna till sin egen forskning så länge inget annat är avtalat.
  • I de flesta andra länder är det arbetsgivaren, lärosätet, som äger forskningen.
  • Lärarundantaget gäller såväl doktorander som professorer.

Mentorprogram som vidgar dina vyer

Mentor4Research

Utveckla ditt nätverk och lär dig mer om kommersialisering.

För forskare vid Uppsala universitet som är intresserade av att lära sig mer om kommersialisering av forskningsresultat och att samverka med näringslivet finns mentorprogrammet Mentor4Research. Det är ett uppskattat program för forskare som vill vidga sina referensramar och se vilka möjligheter till nyttiggörande den egna forskningen kan erbjuda.

Programmet är kostnadsfritt och vänder sig till forskare från alla vetenskapsområden och ämnen vid universitetet. Programmet innehåller utöver mentorskap även föreläsningar och workshoppar och erbjuder rika möjligheter till nätverkande, både inom och utanför akademin.

Läs mer om Mentor4Research

Utveckla din affärsmodell och vässa din pitch


I ett Value Creation Forum tränar du på att pitcha din affärsidé. Du får feedback direkt av en speciellt utvald panel. Det är ett effektivt sätt att stärka din presentation och utveckla din affärsmodell inför möten med potentiella kunder eller investerare.

I ett Value Creation Forum ger paneldeltagarna feedback från olika perspektiv, som förtydligas med hjälp av olikfärgade kepsar och glasögon.

  • Grön keps ser möjligheter och fokuserar på styrkor
  • Röd keps är problemorienterad och fokuserar på förbättringsmöjligheter
  • Vit keps har investerarperspektiv
  • Glasögonen symboliserar kund- och/eller användarperspektivet

Ett nätverk som gynnar dig

För att på ett framgångsrikt sätt kommersialisera idéer och forskningsresultat från Uppsala universitet samarbetar vi med en rad aktörer inom affärsutveckling och finansiering, inte minst i Uppsala där vi är en del av ett starkt och sammahållet innovationssystem.

Vårt fokus ligger på de tidiga faserna i kommersialiseringsprocessen. De idéer och projekt som vi stöttar har ofta en lång väg kvar innan de når sin fulla potential på marknaden. Därför är det självklart för oss att involvera andra aktörer i innovationssystemet som kan erbjuda ytterligare stöd, särskilt när ett projekt blir bolag, får betalande kunder och investeringar. Som exempel har vi ett nära samarbete med Uppsala universitets holdingbolag, UU Invest AB och är partner till företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre.

För att ge bästa möjliga stöd till studenter har vi ett nära samarbete med Drivhuset Uppsala som arbetar med att inspirera, vägleda och utbilda studenter i entreprenörskap. Drivhuset kan även erbjuda en arbetsplats i en inspirerande kontorsmiljö där du som är igång med arbetet kring din idé får möjlighet att också bygga ditt nätverk.

Senast uppdaterad: 2021-02-01