Finansiering till tre innovativa uppstartsbolag med ursprung från Uppsala universitet

2020-06-18

Robin Augustine är docent i teknisk fysik med inriktning mot mikrovågsteknik och grundare av bolaget Probingon som nu fått finansiering från Vinnova.

Vinnova delar ut totalt 42 miljoner till 141 uppstartsbolag med innovativa affärsidéer. Bolagen får ett bidrag på upp till 300 000 kronor och tre av dessa är avknoppningsbolag från Uppsala universitet.

Finansieringen från Vinnovas utlysning Innovativa startups ger företagen möjlighet att vidareutveckla sina lösningar som på sikt kan bidra till hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft i Sverige.  

NanoForm Science, Probingon och Deep Forestry är tre av de unga bolag som nu fått finansiering. Bakom dessa bolag finns forskare och studenter från Uppsala universitet. UU Innovation och andra aktörer i det universitetsnära stödsystemet i Uppsala har bidragit med stöd i deras tidiga affärsutveckling.

NanoForm Science har utvecklat ett nanomaterial som kan användas för att belägga olika typer av ytor. Nanomaterialet har antipatogen effekt, det vill säga kan döda bakterier och inaktivera virus, och har flera möjliga tillämpningsområden på en global marknad. Nanomaterialet bygger på forskning i professor Lars Österlunds grupp vid institutionen för materialvetenskap.

Probingon kommersialiserar en ny typ av instrument för att mäta kroppssammansättning. Instrumentet baseras på forskning om mikrovågor inom medicinteknik som utförts i docent Robin Augustines grupp vid institutionen för elektronik. Instrumentet, Muscle Analyzer System (MAS), är portabelt och målet är att möjliggöra en mer precis, och samtidigt mer lättanvänd, mätning av muskelmassa och muskelkvalitet bland annat inom vården.

Deep Forestry har utvecklat en drönare som på ett säkert sätt kan navigera mellan träd och under trädkronor och som med hjälp av ett kraftfullt sensorsystem kan bygga 3D-modeller av stora skogsarealer. Detta innebär en avsevärd effektivisering av skogsbrukets processer för kartläggning, vilka idag sker för hand. Företagets vd, Levi Farrand,,grundade företaget under sin studietid på masterprogrammet i geovetenskap..

Se listan med alla 141 bolag här

Updates and stories

Last modified: 2022-07-05