Uppsalas vattenutmaningar i fokus

2020-05-28

Vilka utmaningar står Uppsala inför i vattenfrågan? Kom med och lyssna och diskutera på Accessdagen den 3 juni då frågan kommer att belysas ur flera perspektiv. Du kan delta på Zoom. 
 

Uppsala har utmärkta förutsättningar att samla flera tongivande aktörer och konkurrera om framtida satsningar på forskning, innovation och hållbart samhällsbyggande. Inte minst när det gäller vatten. Det menar Johan Edman, samverkansledare på UU Innovation som projektleder Accessdagen den 3 juni, som kommer att handla om just Uppsalas vattenutmaningar. Här vill han samla forskare och externa aktörer till samtal och diskussion och lägga grunden för vidare samverkan i vattenfrågan.

Se videon och hör Johan Edman berätta mer om programmet:

Länk till mer information, detaljprogram och anmälan.

Vill du delta?
Du anmäler dig via e-post till sandra.hilbrand@stuns.se

Updates and stories

Last modified: 2022-07-05