Välkommen på kvartssamtal med UU Innovation

2020-04-30

Vad är en innovation? Vem är innovatör? Vad gör ett innovationskontor? UU Innovation lanserar nu ett nytt format för att skapa en dialog kring dessa och andra närliggande frågor. Häng med på kvartssamtal med UU Innovation två gånger i veckan under maj och juni via Zoom.

Klicka här för att delta i Zoom

Se live eller i efterhand på:

UU Innovations Instagram

Med start den 5 maj bjuder UU Innovation in till öppna kvartssamtal två gånger i veckan via Zoom. Varje tisdag och torsdag morgon under maj och juni kommer Hillevi Englund och Johan Edman att vrida och vända på frågeställningar kopplade till samverkansuppgiften, nyttiggörande av akademisk forskning, bilden av innovation och innovatörer.

– Ambitionen är inte att komma med slutgiltiga svar utan att väcka intresse och dialog kring dessa frågor och inte minst bredda bilden av vad nyttiggörande kan vara, hur det kan göras, av vem och inte minst varför, poängterar Johan Edman. 

En bakgrund till satsningen är att fördelningen av forskare vid Uppsala universitet som sökt UU Innovations stöd har sett ungefär likadan ut sedan 2012, både köns- och vetenskapsområdesmässigt. Idag är det exempelvis betydligt fler män än kvinnor som tar del av stödet. 

– Det är ju naturligt att fråga sig varför det ser ut så och vad vi kan behöva göra annorlunda, menar Hillevi Englund som gärna ser en dialog också kring dessa frågor.

Vill du vara med i en dialog kring innovationsbegregreppet, vad samverkan är och kan vara, vad som menas med nyttiggörande och innovationsstödets roll? Häng med på kvartssamtal med UU Innovation!

Vi kommer att ta upp lyssnarfrågor i varje kvartssamtal så välkommen med dina frågor, tips och funderingar!

När: Tisdagar och torsdagar, kl. 8.30-8.45 under maj och juni. Start tisdagen den 5 maj.
Var: Zoom - klicka på länken för att delta

Välkommen!

Updates and stories

Last modified: 2023-05-12