Seminarieserien Take Off online

Här hittar du inspelningar av seminarierna i serien Take Off, i den takt seminarierna ges. Inspelningen görs samtidigt och redigeras sedan vid behov innan den publiceras här.

Vill du vara med på seminarierna via Zoom? Då har du också möjlighet att ställa frågor via chatten. Mejla oss för att anmäla dig och få inbjudan till de schemalagda Zoom-seminarierna!

Seminarium 1 - Why societal impact?

Seminarium 2 - How to create impact in society

Seminarium 3 - Plan your impact journey, part I

Seminarium 4 - Plan your impact journey, part II

Seminarium 5 - Package and fund your impact

Seminarium 6 - Impact story