UU Innovation bjuder in till seminarieserien Take Off!

Röd kopp med texten Do your ideas reach their full potential?
Frukost, nya kontakter och kompetensutveckling. Du får allt i ett i vår seminarieserie Take Off som startar igen i januari 2021 - nu i två delar.

Seminarieserien Take Off är öppen för alla doktorander, postdoktorer och forskare vid Uppsala universitet som är intresserade av att lära sig mer om forskningens genomslag och användning utanför akademin. Vi bjuder på frukost, praktiska verktyg och förhoppningsvis en hel del nya insikter och inspiration.

Hur kan din kunskap komma till användning utanför akademin och vilket genomslag kan den potentiellt skapa? Och vilken roll har du som forskare i detta arbete? I denna miniserie, som består av två seminarier och en workshopdel, diskuterar vi impact ur ett brett perspektiv och fokuserar på hur du som forskare, på olika sätt, kan stärka förutsättningarna för att din kunskap ska nå genomslag och komma till nytta i samhället.

En miniserie med fokus på praktisk nytta. För dig.

Seminarieserien Take Off ger dig en introduktion till impact, dess olika dimensioner och en metod för impactplanering. Den består av två seminarier där det avslutande kombineras med en workshop där du får testa metoden Impact Planning Canvas på ditt eget projekt.

Mer information om innehållet hittar du längre ner på sidan.

Seminarieserien ges på engelska.

Frukost och nätverk ingår

Utöver nya perspektiv och ökad kunskap om nyttiggörande och genomslag av akademisk forskning får du tillfälle att knyta kontakter med kollegor från andra forsknings- och vetenskapsområden. Dessutom kommer du att möta flera av UU Innovations rådgivare som finns till särskilt för att stötta universitetets forskare i frågor som rör nyttiggörande av resultat i bred mening.

Och frukosten då? Den har vi också tänkt på. Vi kommer att skicka ett frukostkit till din jobbadress lagom till starten av det första seminariet.

Vi ses online!

Seminarieserien sker helt online på Zoom. Vi skickar dig en zoomlänk inför varje seminarium.

Anmäl dig senast 13 januari

Denna miniserie är öppen för doktorander, postdoktorer och forskare inom alla ämnesområden vid Uppsala universitet. Anmälan har stängt.

Sagt om Take Off

"Recently my application for a Formas mobility grant was successful. In their funding statement, the committee highlighted that the impact of the project was well documented. I think it really helped me to have an initial brainstorming with you what impact actually means. For me, my research seems quite basic with little direct impact. It helped me to talk about the broader picture of impact."

Leoni Esters, forskare vid institutionen för geovetenskaper.

Från introduktion till planering av impact

20 januari, kl. 08.00-08.45 - Genomslag i samhället, varför då?

Vilka skäl finns det för dig som forskare att fundera över hur din kunskap kan få genomslag och komma till nytta i samhället? I högskolelagen står det att ”I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta." Hur kan det göras och vilken är din roll? Och inte minst, hur kan din forskning stärkas av aktiviteter som syftar till att nyttiggöra den? I det här seminariet presenterar vi exempel på nyttiggörande av forskning och diskuterar hur förmågan att tydligt beskriva de potentiella långsiktiga effekterna av din forskning, och hur de ska uppnås, kommer att ge dig ett starkare utgångsläge när du ansöker om finansiering från exempelvis Vinnova, Forte, Formas och VR, men också Horizon Europe och ERC. Dessutom får du en första glimt av hur en nyttiggöranderesa kan se ut.

27 januari, kl. 08.00-09.45 - Hur genomslag i samhället kan åstadkommas + workshop i en metod för impactplanering.

Att prata om forskningens genomslag i samhället är en sak men hur går man från ord till handling? Vi presenterar en metod, Impact Planning Canvas, som hjälper dig att på ett strukturerat sätt identifiera och beskriva de önskvärda långsiktiga effekterna av dina forskningsresultat. Seminariet innehåller även en workshop där du får möjlighet att testa canvasen på ditt eget forskningsprojekt med stöd från våra rådgivare.

Kontakt

Har du frågor om seminarieserien Take Off är du välkommen att kontakta Marie Östlund.
 

Senast uppdaterad: 2021-03-12