Ny nationell testbädd inom bioprocessteknologi

Vad är Testa Center?

Testa Center är Sveriges nya testbädd och innovationscenter inom bioprocessteknologi. Bakom etableringen står regeringen, Vinnova och GE Healthcare. Ambitionen är att Testa Center ska bidra till att göra Sverige till en global ledare inom forskning, utveckling och produktion av biofarmaceutiska produkter.

Testa Center ligger på GE Healthcares site i Uppsala och erbjuder en unik anläggning om
2 500 kvadratmeter som omfattar fyra parallella industriella labb (ej GMP). Faciliteten erbjuder produktion upp till 500L-skala, primärt med teknik för engångsanvändning.

Laboratorierna och centrets utrustning kan användas för:

  • Uppskalning och verifiering av digitala och tekniska lösningar eller biologiska projekt i en autentisk produktionsmiljö
  • Uppskalning av nyckelprocesser som till exempel produktion och rening av protein
  • Kurser/utbildningar inom produktion av biologiska produkter


Dessutom tillhandahåller Testa Center all nödvändig basutrustning, såsom inkubatorer, centrifuger, konduktivitetsmätare med mera samt basal labbutrustning.

Vad kan man göra på Testa Center?

Forskning

  • Uppskalning av proteinproduktion från cellodling till färdiga proteiner
  • Upprening och isolering av substanser
  • Test av ny produktionsrelaterad teknik

Utbildning

Anläggningen kan användas för att tillhandahålla praktiska laboratoriekurser inom alla delar av modern bioprocessteknologi.

Läs mer: www.testacenter.com
 

Uppsala universitet och Testa Center

Genom ett samarbetsavtal har universitetet tillgång till Testa Center, dess utrustning och bioprocessexpertis under 25 veckor per år. Den tiden kan användas av universitetets personal för såväl laboratoriekurser för studenter som forsknings- och innovationsprojekt. Som forskare har du full kontroll över din IP och dina data - GE begär inga rättigheter.

Universitetets tid på anläggningen är för närvarande finansierad genom avtalet, vilket innebär att enskilda forskare och lärare inte behöver betala för att få tillgång till labben.

Universitetet har utsett projektledare som kommer att arbeta med strategiska frågor gällande forskning och utbildning för nyttjande av Testa Center. Projektledare är Peter Lindblad, professor vid institutionen för kemi-Ångström, och bitr. projektledare är Göran Alderborn, professor vid institutionen för farmaci.

Så får du tillgång till Testa Center

Om du är intresserad av att använda anläggningen och faciliteterna är du välkommen att höra av dig till någon av universitetets kontaktpersoner enligt nedan. Du behöver göra en ansökan för det projekt du vill utföra på centret, vilket vi kan hjälpa dig med. När ditt projekt har godkänts tar vi tillsammans med dig och personal från GE Healthcare att ta fram en tidplan och schemalägga ditt projekt eller kurs.

Ansökningsformulär (endast på engelska) för aktiviteter i Testa Center finns här
 

KontaKt

Andy Browning, samverkansledare på UU Innovation
E-post: andy.browning@uuinnovation.uu.se
Telefon: 018-471 3559

Margareta Krabbe, universitetslektor vid biologisk grundutbildning
Representerar vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap
E-post: margareta.krabbe@ibg.uu.se
Telefon: 018-471 4836

Erik Jacobsson, doktorand vid institutionen för läkemedelskemi
Representerar vetenskapsområdet för medicin och farmaci
E-post: erik.jacobsson@ilk.uu.se
Telefon: 018-471 4491