Strategiska initiativ

Vi är involverade i flera satsningar kring forskningssamverkan och innovation som är av strategisk betydelse för universitetet. Här finns några exempel.