Hej student!

En hållbar värld är vår enda framtid. Var med och skapa den!

Framtiden behöver dina idéer och du vet säkert redan att innovationsförmåga och entreprenöriella kompetenser också efterfrågas på arbetsmarknaden. Det handlar om att kunna se möjligheter, utveckla idéer och gå från tanke till handling. Genom att jobba med din idé bygger du värdefulla erfarenheter och meriter för framtiden samtidigt som du är med och skapar den. Bra va! Så vad väntar du på?

Välkommen att ta din idé in i framtiden med oss på UU Innovation!

För nya idéer

Löser din idé ett problem på ett nytt sätt? Det är vad vi kallar en innovativ idé. Och det är just innovativa idéer som vi på UU Innovation kan bäst. Inom den ramen ryms väldigt mycket. Det kan till exempel handla om en ny tjänst eller fysisk produkt, men lika gärna om en ny design, metod eller teknik. Eller några av dessa i kombination. Den springande punkten är att idén erbjuder en ny, eller mycket bättre, lösning på ett befintligt behov, eller helt skapar en ny nisch.

Nu är vi nyfikna på att veta mer om dig och din idé. Varför? Jo, för vi vill hjälpa både dig och din idé att växa!

Testa din idé i tryggt sällskap

Vårt stöd är öppet för alla studenter på Uppsala universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle. Det spelar ingen roll vad du pluggar, vilka förkunskaper du har eller vilka dina tidigare erfarenheter är. Tanken är att vår kompetens kompletterar din och att vi tillsammans kan skapa framtidens lösningar och bidra till ett bättre samhälle.

Du behöver inte ansöka för att få vårt stöd, inte heller ta med en prototyp eller affärsplan eller ha en förberedd pitch. Stödet är gratis, det vi diskuterar stannar mellan oss och vi tar inget ägande i din idé.

Utveckla din idé med oss på UU Innovation

Vi är ditt bollplank under det första steget på din spännande resa där du behöver information, finansiering, nätverk och strategier som bränsle. Ju tidigare du tar kontakt med oss på UU Innovation desto bättre. Vi är specialiserade på den allra första utvecklingsfasen, så du behöver inte vara orolig att du inte kommit långt nog.

Tillsammans arbetar vi stegvis för att utforska möjligheterna och utmaningarna med din idé – och att skapa förutsättningar för att du kan utveckla den vidare. Det är vår roll att stötta dig och hjälpa dig att själv driva din utveckling för att din idé ska nå en marknad. 

Det här kan vi hjälpa dig med:

Definiera din idé och målsättning

Vi börjar med ett första förutsättningslöst möte. Det vi vill att du bidrar med i det här läget är att beskriva din idé och din vision. Vi ställer frågor och skapar oss en första bild av din idé och diskuterar vad som kan bli ett bra nästa steg för att hjälpa dig vidare.

Utvärdera din idé ur flera perspektiv

När idén är i tidig utvecklingsfas finns det ofta fler frågor än svar. Det är helt okej. Vi hjälper dig så att du kan hitta svaren och fokusera på rätt sak i rätt tid. När vi tillsammans utvärderar potentialen i din idé är det många aspekter som vägs in. Det kan handla om vad du har för ambition med idén, hur marknaden ser ut, vilka behov som kunder och användare har, hur din idé jämför sig med dagens lösningar och om det finns möjligheter och anledningar att skydda rättigheterna till den på något sätt. Fokus varierar beroende på vad just din idé behöver, men det vi vill göra är att lägga grunden för ditt unika värdeerbjudande. För att testa din idé kan vi i vissa fall, och vid behov, hjälpa dig att söka finansiering.

Utveckla din idé med en hållbar färdplan

När de grundläggande frågorna är besvarade och du har tillräckligt med information för att bedöma att idén håller för vidareutveckling är det dags att ta fram strategier för hur idén ska utvecklas vidare för att nå marknaden. Här går vi djupare in på frågeställningarna runt värdeerbjudandet och tittar även på finansieringsmöjligheter, behov av att komplettera ditt team, hjälper dig hitta relevanta kontakter, och diskuterar hållbarhetsaspekter. Allt för att ge din idé bästa förutsättningar att lyckas.

Första mötet med oss

Vi vet att det kan kännas som ett stort steg att prata om sin idé för, vad som kanske är, första gången. Men du kan vara lugn. När vi träffas för första gången kommer det här att hända:

  • Vi berättar i korthet om oss på UU Innovation, vårt stöd och hur vi jobbar. Är det något särskilt du undrar så är vi förstås ivriga att få veta det!
  • Vi pratar om din idé. Såklart! Det är ju anledningen till att vi träffas. Du får berätta vad den handlar om, hur långt du kommit, vad du vill med den och vad du behöver för att komma vidare. Vi ställer frågor (det är en stor del av vårt jobb) och vi tycker det är lika intressant att höra svaren, som när det kanske inte finns ett tydligt svar. Det ger oss bra information framåt. 
  • Vi diskuterar nästa steg och lägger upp en plan för hur du kan fortsätta utveckla din idé med vårt stöd.

Gör UU Innovations idétest

Gör vårt enkla test för att snabbt få koll på vad du behöver för att ta nästa steg med din idé. Det tar bara någon minut och testet är också ett smidigt sätt att snabbt få kontakt med oss. Det är bara att du fyller i din e-post i sista steget så hör vi av oss!

Ta mig till testet

Ett bra nätverk för dig

Vi har ett brett nätverk och flera samarbetspartners, däribland Drivhuset Uppsala, företagsinkubatorn UIC samt Uppsala universitets holdingbolag UU Invest AB. Tillsammans erbjuder vi stöd hela vägen på innovationsresan, från den spirande idén till en fungerande och eftertraktad lösning som möter ett behov på marknaden. Vi guidar dig rätt i nätverket och hjälper till med kontakter beroende på dina behov.

Få koll på ägande och avtal

Avtal kan upplevas snåriga men är viktiga när du samarbetar med andra parter, som till exempel ett företag i samband med ditt examensarbete. Redan från början är det bra att ha ett avtal som gör det tydligt vilka rättigheter, skyldigheter och förväntningar som finns parterna emellan. För examensarbeten har Uppsala universitet tagit fram avtalsmallar som stöd, både för interna och externa examensarbeten, men de kan behöva anpassas efter din aktuella situation.

Våga fråga!

Utgångspunkten är alltid att inte skriva på ett avtal som man inte helt förstår innebörden av då det kan leda till att man utan att mena det exempelvis ger bort sina rättigheter till examensarbetet eller resultat. Om något i avtalet är oklart eller om du inte helt förstår vad som står – fråga! Det är alltid möjligt att reglera innehållet innan, men det kan vara väldigt svårt och ibland till och med omöjligt att korrigera efter att du skrivit på.

Vem äger vad?

När det gäller avtal och examensarbeten är det viktigt att göra tydligt vem som äger resultatet och vem som har rätten att publicera. Var noga med att inte skriva bort resultatet av ditt exjobb till din samarbetspart utan att ha tänkt igenom hur du skulle vilja använda det du kommit fram till. Om du inte äger rätten till resultaten så kan avtalet till exempel hindra dig från att publicera dem. En annan aspekt som bör diskuteras är om du som student behöver ge någonting av värde till samarbetsparten, förutom själva arbetet. I så fall så bör skälig ersättning utgå.

När du samarbetar med andra

Det finns andra sammanhang där ett avtal kan förebygga missförstånd och problem. Kanske arbetar du tillsammans med andra på ett projekt. Ett enkelt projektavtal kan tydliggöra förväntade insatser samt reglera hur resultaten hanteras. När det är dags att utveckla resultaten vidare kan ett sekretessavtal ge dig kontroll, så att andra inte fritt får sprida dina idéer vidare.

UU Innovation hjälper dig med avtalsbiten

UU Innovation kan både hjälpa dig att tolka avtal och få en förståelse för dina rättigheter och skyldigheter och stötta dig med egna avtal. Vi har koll på vilka frågor som är särskilt viktiga att reglera i det fall du skulle vilja ta din idé eller dina resultat vidare, med eller utan en samarbetspartner.

Kontakta UU Innovation

Har du en idé du skulle vilja diskutera? Eller har du frågor om immaterialrätt och avtal? Hör av dig till oss så bokar vi ett möte. Vi kan träffa dig både fysiskt och digitalt. Du väljer vad som passar dig. Och bara så du vet, vi har gott kaffe!

Vi ser fram emot att höra från dig!

Mejla oss!

"UU Innovation var med mig hela vägen från idéstadiet till byggandet av den första versionen av produkten. Jag fick guidning i alla aspekter av det jag behövde analysera - inklusive marknadsanalys, forskningsgranskning, betatester och kontakt med relevanta personer som kunde bidra med nödvändig erfarenhet när jag fastnade. Jag hade inte tagit mig fram lika snabbt utan all den hjälpen, det är jag övertygad om."

Mamduh Halawa, student på psykologprogrammet och grundare av Zeeds.

”UU Innovation har varit med från allra första början och stöttat oss med kontakter och gett oss råd inför flera möten. Vi har också fått finansiellt stöd, vilket har varit till väldigt stor hjälp och gjort att vi kunnat röra oss väldigt snabbt framåt”. 

Fredrik Junerfält, alumn från läkarprogrammet och grundare av RoundBit.

Senast uppdaterad: 2023-07-21