Rådgivning och stöd för samarbetsavtal

Samarbetsavtal

Tillsammans med universitetets juridiska avdelning kan vi erbjuda stöd  i samband med att samarbetsavtal ska tecknas och IP-rättigheter förhandlas.

Vid samarbeten mellan akademiska forskare och företag och/eller andra organisationer är frågor som rör immateriella rättigheter och ägandeskap ofta centrala. Det är därför viktigt att ha genomtänkta samarbetsavtal, som reglerar rättigheterna för alla involverade parter. Samarbetsavtal reglerar bland annat rätten till resultat och regler för publicering.

I samarbete med juridiska avdelningen kan vi hjälpa till med rådgivning, arbetsmodeller och avtal, så att ett samarbetsprojekt kan drivas på ett sätt som gagnar alla parter.

Kontakta oss gärna med dina frågor om avtal, uppfinnarskap, ägarskap, rättigheter etc. i olika typer av samarbetsprojekt.

Senast uppdaterad: 2021-10-07