EU-projekt stärker innovationskraft genom samverkan

Akademin kan bidra till att stärka innovationskraften hos små och medelstora företag. Nyckeln till framgång är ökad samverkan. Genom ett treårigt europeiskt regionalfondsprojekt, Access, ska universiteten i Uppsala, Linköping och Örebro med gemensamma krafter professionalisera stödet till små och medelstora företag i östra Mellansverige.

Tillsammans ska universiteten utveckla ett regionalt övergripande samverkanstöd för hållbara samarbeten mellan akademi, näringsliv och samhälle. Genom att dela kunskap, erfarenheter och best practice ska lärosätena systematisera och samordna arbetssätt, metoder och verktyg. Det handlar om att effektivt bygga vidare på, och bättre anpassa, det stöd som redan finns för att skapa attraktivare erbjudanden till regionens små och medelstora företag. Ett exempel är att utveckla former för finansiering av tidiga samverkansprojekt.

Den gemensamma målsättningen är att bli bäst i Sverige när det gäller samverkan mellan akademin och små och medelstora företag.

Under projektperioden ska minst 350 små och medelstora företag i östra Mellansverige få relevanta kontakter med akademins forskare och studenter. Vidare ska 150 faktiska samarbetsprojekt mellan företag, forskare och studenter startas. Den samverkan projektet vill bidra till ska vara av ömsesidig nytta och lägga grund för långsiktiga relationer.

En central del av projektet handlar om kunskapsspridning. Det regionala samverkansstöd, i form av metoder, verktyg och finansieringsformer, som utvecklas kommer att göras tillgängliga även för andra lärosäten i syfte att inspirera till fortsatt utvecklingsarbete kring samverkan.

Access-projektet koordineras av UU Innovation.

Access-projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Vill du veta mer?

För mer information och frågor, välkommen att kontakta Jin Moen, projektledare för ACCESS.