MAYday for Crisis - samverkansmodell för att hantera kriser

MAYday for Crisis

Coronapandemin har på ett genomgripande sätt påverkat våra liv och de samhällen vi lever i. Effekterna är kännbara på många plan och berör såväl politik, ekonomi som liv och hälsa.

Samtidigt är detta ett tillfälle att samlas kring de gemensamma utmaningarna och många initiativ pågår för att på olika sätt bekämpa coronapandemin. Behovet av att hitta lösningar på akuta problem är påtagligt samtidigt som vi behöver samverka för att lära för framtiden. Den akademiska kunskapsbasen har en central roll i den processen.

MAYday for Crisis - en plattform för alla som vill bidra nu och framåt

Med MAYday for Crisis erbjuder Uppsala universitet en plattform för kunskapsutbyte och samverkan mellan forskare och det omgivande samhället. Ambitionen är att snabbt kunna koppla ihop både forskare och externa aktörer i gemensamma projekt som kan hjälpa samhället framåt.

Hittills har fler än 130 forskare från en stor bredd av ämnesområden anmält intresse för att vara med och bidra till initiativ, i olika form, relaterade till coronapandemins utmaningar och effekter och flera projekt har redan kommit igång. Plattformen är öppen för fler forskare att ansluta sig till och vi välkomnar även representanter från privat, offentlig och ideell sektor att anmäla sitt intresse och bli en del av denna positiva kraft.

Du kan delta!

MAYday for Crisis består idag av diskussionsgrupper inom många olika tematiska områden, exempelvis medicin och hälsovård, tekniska lösningar, sociala strukturer och utbildning, samt ekonomiska modeller och innovation. Flera diskussionsgrupper kan tillkomma beroende på intresse, idéer och expertkunskap.

Som forskare kan du delta, oavsett ämnesområde Välkommen med din intresseanmälan! Intresseanmälan forskare

Öppen för externa organisationer

Representerar du en extern organisation? Vill du delta i diskussioner med forskare inom något specifikt tematiskt område kopplat till pandemin? Kanske har du en utmaning, idé eller fråga om pandemins effekter på kort eller lång sikt? Välkommen att bli en del av plattformen!

Det är tillsammans vi kan skapa en samverkansplattform för nya initiativ och lösningar som kan hjälpa samhället att hantera kriser, nu och i framtiden. Välkommen med din intresseanmälan! Intresseanmälan organisation

UU Samverkans stöd till nya initiativ

Beroende på fokus för aktiviteterna inom de olika tematiska områdena kan UU Samverkan stötta nya projekt och idéer, matcha ihop med relevanta externa aktörer och hjälpa till med att identifiera finansieringsmöjligheter för att hjälpa projekt att nå samhällsnytta.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring medverkan i MAYday for Crisis, välkommen att kontakta:

Harris Stamatopoulos, UU Samverkan

Senast uppdaterad: 2021-06-03