Rådgivning och stöd för kontakter och samarbeten

Kontakter och samarbeten

Vi hjälper dig hitta rätt kontakter, kompetens, partner och form för ditt samarbete.

UU Samverkan hjälper forskare, företag och organisationer till bra samverkan - kunskapsutbyte och samarbete kring frågor av gemensamt intresse som är till nytta för alla parter.

Vårt stöd handlar om att identifiera rätt kompetens, partners och former för samarbete. Vi kan också hjälpa till med finansiering och koordinering för att få igång samarbetet och för att det ska fungera smidigt och gå i mål.

Utöver enskilda möten med individuell rådgivning kan vi erbjuda olika former av möten och event för inspiration, matchmaking och kunskapsutbyte. Nedan finns några exempel på effektiva och uppskattade mötesformer.

AIMday - en lika enkel som effektiv mötesform

AIMday är ett hel- eller halvdagsevent som ger företag och organisationer ett forum att inom specifika områden ta upp aktuella och verksamhetsnära frågeställningar med universitetets forskare.

Det är dessa frågor som sätter mötesagendan. Företaget eller organisationen kan anmäla flera frågor. Forskare registrerar sig sedan på de frågor där de vill bidra med expertkompetens. Vi matchar sedan frågorna med den akademiska kompetens som finns tillgänglig. Resultatet blir en dag fylld av aktivitet där flera entimmes långa workshops pågår parallellt med fem till tolv deltagare i varje som fokuserat diskuterar frågeställningarna.

Det handlar om ett utbyte av kunskap och idéer med fokus på att hitta nya angreppsätt, en startpunkt för ett fortsatt samarbete, snarare än att där och då lösa den aktuella frågan. Att delta på AIMday innebär möjligheter till kompetensutveckling, att glänta på dörren till nya lösningar och att utveckla och underhålla kontakter och nätverk.

Det unika formatet - en fråga, en timme, en expertgrupp - ger korta, skarpa, men effektiva möten. Och eftersom varje fråga ofta diskuteras i grupper med forskare från olika vetenskapliga fält, behandlas frågorna ur flera perspektiv.

AIMday utvecklades vid Uppsala universitet redan 2008 har sedan dess arrangerats flera gånger årligen vid Uppsala universitet inom olika tematiska områden, till exempel välfärd, cancer, material, diagnotisk och åldrande, med flera forskningssamarbeten som resultat. Det unika och effektiva formatet har bidragit till att AIMday används också vid andra lärosäten i Sverige och även på prestigefyllda universitet som Oxford och Edinburgh.  

Information och anmälan till samtliga AIMday-event som arrangeras vid Uppsala universitet, i övriga Sverige och världen är samlade på ett och samma ställe, på aimday.se.

Till aimday.se

Uppsala universitet erbjuder andra lärosäten i Sverige och utomlands att använda konceptet och varumärket AIMday genom samarbetsavtal. Vi ger då det stöd som behövs för ett lyckat genomförande.

AIMday för lärosäten 

Så här fungerar AIMday

Varje AIMday arrangeras inom ett specifikt, tematiskt område i syfte att bidra till ett effektivt kunskapsutbyte och ökat nyttiggörande av forskning genom samarbeten.

Steg 1: Företag/organisationer anmäler frågor i förväg, en eller flera, tillsammans med relevant bakgrundsinformation.

Steg 2: Forskare registrerar sig på de inkomna frågor, en eller flera, som de är intresserade av att vara med och diskutera.

Steg 3: Matchmaking för att skapa relevanta och tvärvetenskapliga grupper kring varje fråga.

Steg 4: Mötesdag på campus med workshops, ofta parallella, där varje fråga diskuteras i en timme. Förtäring och mingel. 

Steg 5: Uppföljning av workshops för att vid behov erbjuda stöd för samarbeten.

Fokusmöte för fördjupad kunskap

För företag eller organisationer som har intresse av att få översyn eller har behov av fördjupad kunskap kring ett specifikt forskningsområde eller fråga kan vi ordna fokusmöten. Det innebär att under en hel- eller halvdag, beroende på behov, få möjlighet till kunskapsutbyte och diskussioner med forskare inom fältet.

UU Samverkan hjälper till med matchmaking och att arrangera själva mötet som kan ske på universitetet eller hos företaget/organisationen.

Efterfrågas sekretessavtal så löser vi det på ett smidigt sätt. 

Senast uppdaterad: 2021-06-03