Finansiering av samarbetsprojekt

Finansiering

Vi hjälper dig hitta finansiering för ditt samarbete.

Samarbete med externa organisationer är ett sätt för dig och din kunskap att få genomslag och skapa nytta i samhället.

UU Samverkan gör det enklare för dig att komma igång med olika former av samarbetsprojekt som förutom att bidra till samhällsnytta, även stärker din forskning, utvecklar dig i din roll som lärare och förbättrar dina karriärmöjligheter.

För att inleda ett samarbete är pengar ofta en nyckelfråga. Hur din samverkan på bästa sätt kan finansieras för att i förlängningen skapa önskad nytta är därför en lika naturlig som självklar del av vår rådgivning.

Samhällsnytta genom samskapande

Hos oss får du råd och stöd för hur du kan samverka med organisationer utanför akademin. Det kan vara aktörer inom privat, offentlig eller ideell sektor.

I det arbetet identifierar vi tillsammans med dig vilka samhällsutmaningar din forskning adresserar och hur, vilka grupper och individer som kan ha nytta av dina forskningsresultat, på vilket sätt och hur de kan engageras. Ett område vi också tittar på är vilka resurser, i form av såväl finansiering som samarbetspartners, som behövs för att på sikt förverkliga potentialen till samhällsnytta.

Vi kan hjälpa dig att komma igång i nya samarbetsprojekt eller bidra med stöd i befintliga projekt för att stärka möjligheterna till nyttiggörande. Ta kontakt med någon av våra samverkansledare för att diskutera vad just du behöver för att komma vidare. 

Finansieringsmöjligheter

Universitetet har viss möjlighet att bidra med finansiering för nya samarbetsprojekt som syftar till att skapa samhällsnytta. Det kan handla om projektmedel för att genomföra förstudier med externa aktörer eller till aktiviteter som stödjer bildandet av konsortier inför forskningsansökningar med externa parter. Ett exempel är erbjudandet Verifiering för samverkan, som du kan läsa mer om nedan. Syftet med universitetets samverkansmedel är att stärka förutsättningarna för projekten att attrahera extern finansiering.

UU Samverkan har också god kännedom om externa program och utlysningar som finansierar samverkan mellan akademi och omvärld. Här samarbetar vi med universitetets EU-koordinatorer och forskningssekreterare för att kunna ge bästa möjliga råd om extern finansiering.

Kontakt

Kontakta oss gärna får att boka ett rådgivningsmöte eller med dina frågor om finansieringsmöjligheter.

Välkommen att kontakta Harris Stamatopoulos, samverkansledare, på telefon 018-471 7456 eller e-post.

Verifiering för samverkan

Verifiering för samverkan, VFS, är ett program för att finansiera tidiga samarbetsprojekt med forskare vid Uppsala universitet och privat, offentlig eller ideell verksamhet. Programmet erbjuder en möjlighet att snabbare komma igång och testa ett samarbete i ett gemensamt projekt där det finns ömsesidigt intresse.

Tanken med VFS är att reducera de eventuella hinder som förhindrar eller fördröjer starten av ett samarbete. Finansiering kan beviljas med upp till 300 000 kronor per projekt.

Läs mer om VFS

Nyttiggörande i forskningsansökningar

Att arbeta fram konkurrenskraftiga forskningsansökningar är en utmaning - tiden är ofta knapp, frågorna många, liksom de personer och parter som är involverade. För vissa former av forskningsfinansiering, exempelvis EU-medel, gäller att man redan i ansökan behöver beskriva hur forskningen ska nyttiggöras och hur den kommer att skapa nytta – det vill säga impact - i samhället.

Här kan vi bidra. Vi samarbetar med universitetets forskningssekreterare och EU-koordinatorer och tillsammans kan vi täcka in så många aspekter som möjligt.

Hör av dig till oss för att bland annat få hjälp med:

  • tips och råd om olika utlysningar
  • att hitta rätt partner - företag och/eller organisation - för din ansökan
  • att identifiera och beskriva vad som kan nyttiggöras, hur och när
  • frågor kring ägande och hantering av IP
  • råd om resurser, aktiviteter, roller, tidplan och finansiering av nyttiggörande
  • råd, verktyg och inspiration för nyttiggörande


Ett Bra Tips

Kom ihåg att kontakta universitetets forskningssekreterare, EU-koordinatorer eller oss i god tid för bästa hjälp med din ansökan.

Hitta aktuella utlysningar

Som forskare kan du söka utlysningar som passar din forskning och dina intressen med hjälp av utlysningsdatabasen, Research Professional. I denna databas finns finansieringsmöjligheter från hela världen, inklusive specialiserade små utlysningar i Sverige.

Senast uppdaterad: 2021-10-26