Tillsammans skapar vi nya möjligheter

UU Samverkan jobbar för aktiv samverkan mellan företag, organisationer och universitetets forskare. För ömsesidig nytta.

Vi hjälper dig till bra samverkan

Mer och bättre samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle är nödvändigt för att hantera många av de utmaningar vi står inför idag och framåt. Digitalisering, folkhälsa, välfärd och integration är bara några exempel. Samverkan över sektorsgränser öppnar också upp för nya möjligheter, bidrar till att stärka kvalitet i utbildning och forskning och inte minst stärkt innovationsförmåga hos de parter som samarbetar. Samtidigt når inte många försök till samverkan sin fulla potential trots att viljan finns. Det vill vi på UU Samverkan ändra på.

Vårt mål är enkelt - vi vill göra samverkan lättare för dig och bidra till att den blir framgångsrik och hållbar. Därför erbjuder vi stöd i varje steg av processen, från inspiration, matchmaking och kunskapsutbyte till fullfjädrade och finansierade samarbeten. Vad behöver du?

UU Samverkans medarbetare har olika specialist- och branschkompetens för att effektivt kunna bemöta frågor och behov från såväl forskare som företag och organisationer.

Accessmagasinet

Ett välfyllt magasin om samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle, som bland annat innehåller "The process for success - 5i" och många olika berättelser om goda samarbeten och initiativ. Magasinet Access togs fram som en del av ett treårigt samverkansprojekt mellan Linköping, Uppsala och Örebro universitet. Projektets syfte var att stärka innovationskraften hos små och medelstora företag i Östra Mellansverige.

Bläddra i magasinet
Ladda ner som pfd

Med önskan om inspirerande läsning!

Senast uppdaterad: 2021-06-16