Strategisk hantering av forskningsresultat

Som doktorand eller forskare skapar du olika former av kunskapstillgångar som rätt hanterade kan göra stor skillnad för människor och samhälle. Har du koll på dina kunskapstillgångar? Vill du undersöka det närmare, lära dig mer om hur du bäst hanterar dem och få bättre koll på hur dina kunskapstillgångar skulle kunna komma till nytta? Då ska du anmäla dig till UU Innovations poänggivande kurs Strategisk hantering av forskningsresultat!

Kursen i korthet

Kursen innehåller: Tre obligatoriska halvdagsseminarier i form av fysiska träffar på campusområden vid Uppsala universitet.

Kursen ges: Två gånger per år, under vår- och hösttermin.

Vem kan delta?: Alla forskare, från doktorander till professorer, på Uppsala universitet samt vid Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna.

Poäng: För doktorander är kursen poänggivande och motsvarar 3 hp i forskarutbildningen.

Språk: Kursen ges på engelska.

Antal platser: Max 30 deltagare per kursomgång.

Efter kursen: Du kommer ha en bättre förståelse för vilka kunskapstillgångar du skapar och vara bättre rustad att ta tillvara på dem. Du kommer ha grundläggande kunskaper om immaterialrätt och avtal, och varför det kan vara viktigt att ta kontroll över dina kunskapstillgångar.   

Viktiga datum för vårterminen 2023: Anmäl dig senast 26 april. De tre seminarierna ges 3 maj (Blåsenhus), 10 maj (BMC) och 17 maj (Ångström).

Kursanmälan: Du anmäler dig via denna länk.

Kontakt: Har du frågor? Mejla Nhils Forslund på UU Innovation!

Nya perspektiv på forskning och nyttiggörande av resultat

Kanske har du hört lärarundantaget nämnas och känner till att du själv äger rätten till resultaten av din forskning, och att det gäller även om du är doktorand. Då vet du nog också att det ger dig möjlighet att ta dina resultat vidare och bidra till att de kommer till användning även utanför det rent akademiska sammanhanget.

Men hur går det till? Vilket är första steget att ta, och hur vet jag ens om min forskning skulle kunna bli något som är användbart även för andra? Och kan eller bör jag kontrollera hur mina resultat används?

Det här är frågor vi kommer att arbeta med under kursen Strategisk hantering av forskningsresultat. Under tre seminarier går vi igenom grunderna för hur kunskapstillgångar som skapas inom forskningen kan identifieras, kontrolleras och paketeras. Syftet med det är att stärka dina förutsättningar för såväl fortsatt forskning som för att dina resultat ska komma till användning och skapa nytta för fler.

Varje seminarium innehåller ett praktiskt moment där du direkt får tillämpa dina nyvunna kunskaper för att få nya perspektiv på din egen forskning och på hur du skulle kunna skapa nytta av resultaten i samhället.

Tre innehållsrika halvdagar

Seminarium 1: Att identifiera kunskapstillgångar

Tid och plats: Onsdag 3 maj, kl. 09.15-12.00, Blåsenhus, lektionssal 11:128

Vi börjar med en genomgång av kursens centrala begrepp som ”kunskapstillgångar”, ”nyttiggörande” och ”innovation”. Lärarundantaget förklaras och reglerna för bisyssla gås igenom. Vi introducerar verktyget för att identifiera och kategorisera kunskapstillgångar och du får tillämpa det praktiskt på ditt forskningsprojekt. Avslutningsvis diskuterar vi vikten för dig som forskare att kontrollera dina kunskapstillgångar genom att belysa möjligheterna det skapar, men också vad som kan hända om du inte tar kontrollen.

Seminarium 2: Att kontrollera kunskapstillgångar

Tid och plats: Onsdag 10 maj, kl. 09.15-12.00, BMC, lektionssal A9:017b

Nu när kunskapstillgångarna är identifierade blir nästa steg att titta på hur de kan kontrolleras. Vi inleder med en översikt över de vanligaste immateriella skyddsformerna (patent, varumärke, upphovsrätt och design), varefter du får möjlighet att fördjupa dig inom de skyddsformer som är mest relevanta för ditt eget forskningsfält. Vi går igenom ägandeskap av forskningsresultat och faktorer som påverkar ägande. Kopplat till detta avslutar vi med en introduktion till avtal som ger dig grunderna i vad som är viktigt att tänka på när bland annat ägande ska regleras genom avtal.

Seminarium 3: Att paketera kunskapstillgångar

Tid och plats: Onsdag 17 maj, kl. 09.15-12.00, Ångström, lektionssal 101142

Nu har du koll på vilka kunskapstillgångar du har och hur användandet av dem kan regleras. Då är nästa steg att utvärdera vilka av dessa som är värda att utveckla vidare, och i så fall hur. Vi beskriver olika nyttiggörandemodeller och hur värdeskapandet kan göras finansiellt hållbart. Avslutningsvis får du en introduktion till de stödfunktioner som finns tillgängliga för dig som forskare om du vill gå vidare och nyttiggöra resultat från din forskning.

För att bli godkänd på kursen behöver du:

  • Delta i samtliga tre seminarier
  • Slutföra de tre uppgifter som kommer att delas ut under kursen

För dig som är doktorand eller forskare

Den här kursen är speciellt utvecklad för dig som är doktorand eller forskare. Den är också utformad för att passa deltagare inom alla ämnesområden.

Vi på UU Innovation har lång erfarenhet av att stötta forskare från alla vetenskapsområden med idéutveckling, där just strategisk hantering av forskningsresultat är en förutsättning.

Poänggivande kurs

Om du är doktorand får du poäng för kursen. Den motsvarar 3 hp i din forskarutbildning. Övriga deltagare som fullgör kursen får ett kursintyg.

Varför ska jag gå kursen?

Kursen är perfekt för dig som är nyfiken på nyttiggörande och innovation i relation till din egen forskning, och vill lära dig mer. Kursen ger dig en grundläggande förståelse för olika typer av kunskapstillgångar som genereras i forskning, och hur användandet av dessa kan kontrolleras och regleras genom immaterialrättsligt skydd. Metoden för att identifiera, kontrollera och prioritera kunskapstillgångar från din forskning som du får lära dig erbjuder en struktur som är till nytta även i din forskarvardag. Utöver att stärka dina möjligheter att skapa ytterligare värde av dina resultat så kan kursens innehåll också stärka din forskning. Om du har koll på din forsknings potential och hur denna kan tas tillvara så kommer det att vässa dina ansökningar och öka din chans att säkra finansiering för din forskning.

Dessutom kommer du att träffa doktorand- och forskarkollegor utanför ditt eget fält, vilket kan ge nya perspektiv och idéer.

När du gått kursen kommer du bland annat ha koll på: 

  • Vad kunskapstillgångar är och varför det är viktigt att ha koll på dem
  • Vilka kunskapstillgångar du skapar i din forskning och vilka av dem som skulle kunna skapa värde även utanför forskningsmiljön
  • Vad lärarundantaget är och hur bisyssleregler fungerar
  • Hur nyttiggörande av forskningsbaserade kunskapstillgångar kan gå till och exempel på former för nyttiggörande
  • Vad immaterialrätt är, hur den fungerar och är relevant för din forskning och dina möjligheter att nyttiggöra resultaten
  • Avtal och varför det är viktigt att tänka efter före, och ta hjälp vid behov
  • Olika strategier för att utveckla idéer till innovation

Kursanmälan

Vi välkomnar doktorander och forskare från alla ämnesområden! Varje kursomgång har 30 platser.

Sista dag för anmälan till kursen som startar i maj är onsdagen den 26 april, 2023. Du anmäler dig via länken nedan.

Till kursanmälan

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta kursansvarig: Nhils Forslund, UU Innovation

 

Senast uppdaterad: 2023-03-14