Kunskap till nytta

UU Innovation är en enhet vid Uppsala universitet som bidrar till att förverkliga den stora innovationskraft som finns här. Vår roll är att tillsammans med forskare och studenter identifiera, utvärdera och utveckla forskningsresultat och idéer så att de får bästa möjliga förutsättningar att komma till användning och bidra till en bättre framtid.

UU Innovation hjälper dig utveckla din idé

På Uppsala universitet utvecklar studenter och forskare nya lösningar som har potential att göra världen bättre, i stort som i smått.

Med stöd från UU Innovation får deras idéer de bästa möjliga förutsättningarna att lyckas. Tillsammans gör vi det möjligt för ny kunskap att hitta vägar ut i samhället och skapa nytta för fler.

Till UU Innovations rådgivare kan du som forskare och student vända dig för att få hjälp med det mesta som rör kommersialisering och andra former av nyttiggörande. Det kan handla om att identifiera vilka som kan ha nytta av din kunskap, att testa och inte minst stärka bärkraften i din idé och att skydda den i fall det är en förutsättning för att den ska nå sin fulla potential. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av att utveckla en idé eller ett forskningsresultat mot en bredare användning, utan vi börjar där du är och jobbar oss framåt med ditt intresse och din drivkraft som utgångspunkt.

Vårt stöd kostar inget och vi tar inget ägande i ditt projekt. Du kan också vara trygg med att det du berättar för oss är konfidentiellt.

Utveckla din idé

Vi är del av ett starkt innovationssystem

Ekosystemet för innovationsstöd kring Uppsala universitet är ett av de bästa i Sverige och är internationellt konkurrenskraftigt. Här finns en sammanhållen och effektiv innovationsmiljö som kan erbjuda stöd från tiden innan en idé föds till fullfjädrad verksamhet eller annat önskat resultat.

Ett nätverk som gynnar dig

UU Innovation och flertalet av de övriga centrala aktörerna i Uppsalas innovationssystem finns på samma adress i Uppsala Science Park. Kontakt- och beslutsvägarna är enkla, öppenheten stor, och aktörerna kan snabbt få tillgång till en bredare bas av resurser än vad som finns i den egna organisationen. Det skapar gynnsamma förutsättningar för innovationsutveckling i Uppsalaregionen.

Uppsala universitet har byggt ett robust stöd för forskare och studenter som vill utveckla sina idéer och nyttiggöra sina forskningsresultat. Vårt nätverk är en ytterligare styrka som gynnar dig.

Innovationskontoret - ett regeringsuppdrag

År 2008 fick Uppsala universitet möjligheten att inrätta ett innovationskontor med uppgiften att öka nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap. Utvecklingen av innovationskontoret skulle ske i nära samarbete med andra universitet och högskolor i regionen. UU Innovation har till uppgift att utföra del av Uppsala universitets innovationskontorsuppdrag.

Stöd till Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle

UU Innovation har i och med innovationskontorsuppdraget ett ansvar för att utöka samarbetet med Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle.

Tillsammans med dessa lärosäten strävar vi efter att:

  • Utveckla och stärka innovationsverksamheten vid respektive lärosäte och stimulera lärosätesövergripande projekt.
  • Dela kunskap och erfarenhet som möjliggör ett effektivt, hållbart och behovsanpassat innovationsstöd för att öka nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap.

Samarbetet innebär även att högskolorna efter behov kan nyttja de tjänster och den specialistkompetens som UU Innovation tillhandahåller, bland annat gällande immaterialrätt, finansiering och coachning

Kompetensnod inom immaterialrätt

UU Innovation erbjuder en fullskalig IP-avdelning för akademin, med kompetens från granskning till strategi.

Genom en strategisk satsning med att bygga upp en stark kompetensbas kring immaterialrätt finns IP-specialister med olika tekniska bakgrunder i kombination med mångårig erfarenhet inom området från exempelvis patentverket (PRV), patentombud och industrin. Forskare och studenter kan därför få stöd i allt från utbildning och rådgivning via nyhetsgranskning till patentansökan och kontakt med patentombud. Ett mycket nära samarbete finns med innovationskontoret vid KTH som nyttjar personal från UU Innovations IP-team.

Senast uppdaterad: 2023-01-05