Kunskap till nytta

Välkommen till UU Innovation. Vi jobbar för att kunskap och forskning från Uppsala universitet ska skapa nytta i samhället och omvandlas till innovationer för en bättre värld.

Vårt uppdrag

Tillsammans får vi samarbeten att växa, idéer att bli verklighet.

Vi är en del av Uppsala universitet. Hos oss arbetar affärsrådgivare, samverkansledare och rådgivare inom patent och annan immaterialrätt. Vi är ett team på närmare 30 personer som finns till för dig som arbetar på Uppsala universitet, för dig som pluggar här men också för dig som arbetar i ett företag eller annan organisation som vill utvecklas med forskningsbaserad kunskap. Vi har ett särskilt uppdrag - kunskap till nytta. Ett uppdrag vi tar oss an genom att erbjuda en stor bredd av kompetens och tjänster, eftersom vägen dit kan se olika ut beroende på just ditt intresse och behov.

Till oss kan du som forskare vända dig för att få hjälp med det mesta som rör näringslivssamverkan och kommersialisering. Det kan handla om att skydda din idé, hitta relevanta externa kontakter, hjälp med samarbetsavtal eller finansiering för att testa en idé eller inleda ett samarbete.

Är du student med en innovativ idé? Vi hjälper dig att ta de första stegen mot en ny produkt eller tjänst och kopplar upp dig mot det fantastiska innovationssystem som finns i Uppsala, och som vi ingår i.

Finns du utanför universitetet och är intresserad av samarbeten med Uppsala universitet? Vi är din ingång till spännande forsknings- och innovationsprojekt som kan utveckla din verksamhet.

Mycket av det vi gör handlar om att sammanföra kompetenser från olika områden. Innovationer skapas ofta i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och samhälle – det är vi övertygade om. Med gemensamma krafter kan vi få samarbeten att växa och idéer att bli verklighet.

Vi hoppas att du vill vara med. Dörren står öppen, välkommen in!  

Utveckla din idé

Utveckla samarbeten

Ett av världens 100 bästa universitet

Många företag och organisationer, av olika storlekar och från olika branscher och sektorer, har ett aktivt forsknings- och utvecklingssamarbete med forskare eller forskargrupper på Uppsala universitet. Det kan bestå av allt från samarbete med en enskild forskare, till större samfinansierade projekt och partnerskap. Uppsala universitet har en stor ämnesmässig bredd och är dessutom ett av världens 100 bästa universitet. Sannolikheten är därför stor att vi kan hitta en matchning mellan behoven i din verksamhet och kompetens vid universitetet.

Vill du bli en av dem som utvecklar sin verksamhet genom en närmare relation till Uppsala universitet? Välkommen att kontakta oss på UU Innovation!

Vi är del av ett starkt innovationssystem

Ekosystemet för innovationsstöd kring Uppsala universitet är ett av de bästa i Sverige och är internationellt konkurrenskraftigt. Här finns en sammanhållen och effektiv innovationsmiljö som kan erbjuda stöd från tiden innan en idé föds till fullfjädrad verksamhet eller annat önskat resultat.

Ett nätverk som gynnar dig

UU Innovation och flertalet av de övriga centrala aktörerna i Uppsalas innovationssystem finns på samma adress i Uppsala Science Park. Kontakt- och beslutsvägarna är enkla, öppenheten stor, och aktörerna kan snabbt få tillgång till en bredare bas av resurser än vad som finns i den egna organisationen. Det skapar gynnsamma förutsättningar för innovationsutveckling i Uppsalaregionen.

UU Innovation har byggt ett robust stöd för forskare och studenter som är knutna till Uppsala universitet. Företag och organisationer som söker samarbete med universitetet som ett led i sitt forsknings- och utvecklingsarbete, kan också ta hjälp av oss. Vårt nätverk är en styrka som gynnar dig, oavsett om du finns inom eller utanför akademin.

Innovationskontoret - ett regeringsuppdrag

År 2008 fick Uppsala universitet en möjlighet att utveckla ett innovationskontor med uppgiften att öka nyttiggörande av forskning. Utvecklingen av innovationskontoret skulle ske i nära samarbete med andra universitet och högskolor i regionen.

Uppsala universitets ledning beslutade att införliva innovationskontoret i UU Innovations verksamhet, som sedan 2007 har stöttat forskare och studenter på universitetet med nyttiggörande genom kommersialisering och samverkan med näringsliv och samhälle.

Stöd till Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle

UU Innovation fick i och med innovationskontoret ett ansvar för att utöka samarbetet med de lärosäten i regionen som inte fick möjlighet att upprätta ett innovationskontor. En överenskommelse om samverkan finns med Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle.

Tillsammans med dessa lärosäten strävar vi efter att:

  • Utveckla och stärka innovationsverksamheten vid respektive lärosäte.
  • Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte möjliggöra ett effektivt, hållbart och behovsanpassat innovationsstöd för att på bästa sätt stödja nyttiggörande av forskning och kunskap.
  • Stimulera lärosätesövergripande projekt inom såväl samverkan som kommersialisering.

Samarbetet innebär även att högskolorna vid behov kan nyttja de funktioner och den specialistkompetens som byggts upp inom UU Innovation, bland annat gällande IP/patent, finansieringsverktyg och samverkansmetoder.

Fler stärkande samarbeten

Ett mycket nära samarbete finns också med innovationskontoren vid KTH och Karolinska Institutet samt SLU, som tilldelades ett eget innovationskontor 2012. UU Innovation har  också ett etablerat samarbete med övriga aktörer i Uppsalaregionens innovationssystem.

Innovationer inom energi, material och hälsa

Uppsala universitet ingår i tre av fem konsortier inom EU-samarbetet European Institute of Technology (EIT) som ska göra Europa innovationsledande i världen. Uppsala universitet medverkar inom energi, KIC InnoEnergy, råmaterial, KIC EIT Raw Materials och hälsosamt liv och aktivt åldrande, KIC EIT Health. I konsortierna ingår forskningsinstitut, industri och flera av de ledande universiteten i Europa.

UU Innovation är involverade i EIT Raw Materials och EIT Health för att hjälpa fram nya innovationer inom material och hälsa.