Tre personer står vid en datorskärm

Vi är UU Innovation

Hos oss tar studenter och forskare de första stegen mot att förverkliga sina idéer. Vi hjälper till med rådgivning, nätverk och finansiering så att nya smarta lösningar snabbare når ut i samhället. För en bättre värld. För alla.

Innovationskraft på Uppsala universitet

I över 500 år har Uppsala universitet varit en motor för forskning, utbildning och innovation. Universitetets ämnesbredd ger en unik möjlighet att bidra till att lösa de stora samhällsutmaningarna. Dessutom gör lärarundantaget att akademiska forskare äger resultatet av sin forskning, vilket ger dem möjlighet att till exempel patentera uppfinningar och sälja vidare rättigheterna eller starta bolag för att kommersialisera lovande idéer.

Många produkter, tjänster och metoder som idag gör stor skillnad för människor världen över bygger på att forskare och studenter, själva eller tillsammans med andra, framgångsrikt vidareutvecklat idéer och forskningsresultat.

På Uppsala universitet kan innovativa idéer med verklig påverkanskraft helt enkelt dyka upp när som helst och var som helst. Och oavsett vad idéerna handlar om, finns verktygen och resurserna för att fånga upp och utveckla dem.

Full uppbackning för idéutveckling

UU Innovation stöttar studenter, forskare och anställda som vill utveckla sina idéer och skapa bredare nytta med sin forskning i samhället. Här arbetar rådgivare och specialister inom immaterialrätt med många års erfarenhet av forskning, utveckling och marknadsintroduktion av nya lösningar inom en stor bredd av områden.

UU Innovations roll är att hjälpa till att identifiera, utvärdera och utveckla potentialen i nya idéer och forskningsresultat. Det innebär att vi arbetar i tidig fas och kan kopplas in redan när en idé eller ett användningsområde för ett forskningsresultat börjar ta form.

Varje år möter vi hundratals studenter och forskare som vill förverkliga sina idéer, och genom att bidra med rådgivning, nätverk och finansiering kan nya smarta lösningar snabbare nå ut i samhället och skapa nytta för fler.

För alla som vill göra skillnad

UU Innovation stöttar idéutveckling från alla ämnesområden och innovativa lösningar på små och stora problem. Det kan vara allt från nya tekniska lösningar för ökad effektivitet och hållbarhet inom olika branscher, till medicinska applikationer som kan revolutionera vården och rädda liv. Dessutom främjar vi även utvecklingen av sociala innovationer, vilket innebär att vi stöttar idéer och projekt som syftar till att lösa samhällsutmaningar och förbättra livskvaliteten för människor.

Alla är välkomna - du behöver inte ansöka

Är du forskare, anställd eller student på Uppsala universitet och har frågor och funderingar om att utveckla en idé eller skapa nytta med din forskning är UU Innovations stöd till för dig. Det gäller oavsett vad du forskar om, jobbar med eller studerar. Detsamma gäller om du finns vid Högskolan i Gävle eller Högskolan Dalarna - vi finns här också för dig.

Du behöver inte ansöka för att få vårt stöd eller ha några förkunskaper om idé- och innovationsutveckling. Stödet är gratis och vi tar inget ägande i din idé. Allt du berättar är självklart konfidentiellt och vårt stöd är särskilt utformat för att möjliggöra studier, arbete eller forskning samtidigt som du utvecklar din idé.

Innovationsstöd för forskare och anställda

Innovationsstöd för studenter

Kontakta UU Innovation

Vi är del av ett starkt innovationssystem

Ekosystemet för innovationsstöd kring Uppsala universitet är ett av de bästa i Sverige och är internationellt konkurrenskraftigt. Här finns en sammanhållen och effektiv innovationsmiljö som kan erbjuda stöd från tiden innan en idé föds till fullfjädrad verksamhet eller annat önskat resultat.

Ett nätverk som gynnar dig

UU Innovation och flertalet av de övriga centrala aktörerna i Uppsalas innovationssystem finns på samma adress i Uppsala Science Park. Kontakt- och beslutsvägarna är enkla, öppenheten stor, och aktörerna kan snabbt få tillgång till en bredare bas av resurser än vad som finns i den egna organisationen. Det skapar gynnsamma förutsättningar för innovationsutveckling i Uppsalaregionen.

Uppsala universitet har byggt ett robust stöd för forskare och studenter som vill utveckla sina idéer och nyttiggöra sina forskningsresultat. Vårt nätverk är en ytterligare styrka som gynnar dig.

Innovationskontoret - ett regeringsuppdrag

År 2008 fick Uppsala universitet möjligheten att inrätta ett innovationskontor med uppgiften att öka nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap. Utvecklingen av innovationskontoret skulle ske i nära samarbete med andra universitet och högskolor i regionen. UU Innovation har till uppgift att utföra del av Uppsala universitets innovationskontorsuppdrag.

Stöd till Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle

UU Innovation har i och med innovationskontorsuppdraget ett ansvar för att utöka samarbetet med Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle.

Tillsammans med dessa lärosäten strävar vi efter att:

  • Utveckla och stärka innovationsverksamheten vid respektive lärosäte och stimulera lärosätesövergripande projekt.
  • Dela kunskap och erfarenhet som möjliggör ett effektivt, hållbart och behovsanpassat innovationsstöd för att öka nyttiggörandet av forskningsbaserad kunskap.

Samarbetet innebär även att högskolorna efter behov kan nyttja de tjänster och den specialistkompetens som UU Innovation tillhandahåller, bland annat gällande immaterialrätt, finansiering och coachning

Kompetensnod inom immaterialrätt

UU Innovation erbjuder en fullskalig IP-avdelning för akademin, med kompetens från granskning till strategi.

Genom en strategisk satsning med att bygga upp en stark kompetensbas kring immaterialrätt finns IP-specialister med olika tekniska bakgrunder i kombination med mångårig erfarenhet inom området från exempelvis patentverket (PRV), patentombud och industrin. Forskare och studenter kan därför få stöd i allt från utbildning och rådgivning via nyhetsgranskning till patentansökan och kontakt med patentombud. Ett mycket nära samarbete finns med innovationskontoret vid KTH som nyttjar personal från UU Innovations IP-team.

Senast uppdaterad: 2023-12-14