UU Innovation stärker sitt team med Hillevi Englund som ny senior affärsrådgivare

9 januari 2019

Hillevi Englund har i närmare tio år arbetat med produktutveckling inom diagnostik i industrin och ser nu fram emot att återigen få arbeta nära den akademiska forskningen och i tidig innovationsfas.

Hillevi Englund kommer närmast från en chefstjänst för ett forsknings- och utvecklingsteam på Thermofisher Scientific i Uppsala. Den 7 januari började hon sitt nya arbete som senior affärsrådgivare med inriktning mot livsvetenskaper på UU Innovation.

Till den nya rollen som affärsrådgivare på UU Innovation har Hillevi Englund med sig bred erfarenhet av forskning och utveckling inom livsvetenskaper från akademin och industrin. Det var intresset för forskning inom livsvetenskaper som för 15 år sedan ledde henne till en doktorandtjänst på Uppsala universitets medicinska fakultet, där hon disputerade 2009 i Lars Lannfelts grupp. Och det är i hög grad detta intresse som nu fått henne att återvända till universitetet. Men lika mycket handlar det om intresset för innovationsutveckling, ett engagemang som även det började ta fart under åren som doktorand.

– Under doktorandtiden växte nyfikenheten att rikta mitt forsknings- och utvecklingsfokus mot patientnytta. Då var målet att utveckla diagnostik och immunterapi för Alzheimers sjukdom och i somras, elva år efter vår första publikation, kom den glädjande nyheten att antikroppen vi utvecklade haft god effekt på alzheimersjuka, berättar Hillevi Englund med stor entusiasm. Att nu återigen få arbeta nära den akademiska forskningen och i tidig innovationsfas ser jag mycket fram emot, tillägger hon.

Hillevi Englund har under närmare tio år arbetat med produktutveckling på olika Uppsalaföretag. Diagnostiska verktyg för stora folkhälsosjukdomar som allergi, astma och diabetes, är den röda tråden. Närmast kommer hon från Thermofisher Scientific där hon senast varit chef för en FoU-grupp som tar fram olika lösningar inom allergidiagnostik. Hon har med tiden utvecklat en bred förståelse för produktutveckling ur såväl tekniskt, som affärs- och kundperspektiv. En MBA-examen har också bidragit till djupare kunskaper inom såväl ledarskap som kommersialisering.

– Att ta fram en produkt som möter både kundbehov och regulatoriska krav och dessutom går att sälja handlar om så mycket mer än att ha en häftig teknologi. Det är en rejäl utmaning, men när den kombinationen lyckas är det väldigt roligt, säger Hillevi Englund.

Som affärsrådgivare ser hon fram emot att kunna bidra med sin praktiska erfarenhet av vad som krävs för att gå från idé till en kommersialiserbar produkt med stor kundnytta. Annat som lockar i tjänsten är bredden i de potentiella affärsidéer som skapas på en plats som Uppsala universitet och inte minst, att få komma in tidigt i processen.

– Den tidiga innovativa fasen är spännande och jag stimuleras av att hitta lösningar tillsammans med andra för att driva idéer framåt, säger Hillevi Englund.  

Rekryteringen av Hillevi Englund innebär en ytterligare förstärkning av UU Innovation stödtrupp inom immaterialrätt och kommersialisering menar Malin Graffner Nordberg, som är chef för gruppen.

– Universitetets starka forskning och drivna forskare inom life science gör att vi har ett bra inflöde av spännande idéer inom området, inte minst för potentiellt nya medicintekniska produkter. Hillevis fleråriga erfarenhet av forskning, innovationsprocesser och produktutveckling i kombination med hennes nätverk inom industrin blir en viktig tillgång och vi är mycket glada för att hon börjat hos oss.