Storsatsning på innovationer till forskningsanläggningar

19 oktober 2018

Fredrik Engelmark leder Uppsalanoden inom Big Science Sweden för att få forskare och företag att tillsammans leverera högteknologiska lösningar till stora forskningsinfrastrukturer.

Hallå där, Fredrik Engelmark, samverkansledare vid UU Innovation och projektledare för Big Science Sweden vid Uppsala universitet. Vad är Big Science Sweden?

– Det är en nationell satsning för att bygga upp Sveriges resurser för att utveckla och leverera teknik och innovation till stora forskningsanläggningar i Europa och övriga världen. Organisationen har kontor i Uppsala, Lund, Luleå och Göteborg och drivs i samverkan mellan universitet, industrinära nätverk, institut och regioner.

Vad är bakgrunden till satsningen?

– Det finns en obalans mellan input och output till nackdel för svensk innovationskraft. Anläggningar, som exempelvis ESS, MAX IV, CERN och ITER är en global mångmiljardmarknad men svenska företag är hittills underrepresenterade när det gäller att dra nytta av möjligheten till affärer och teknikutveckling. Samtidigt investerar Sverige mycket i dessa forskningsinfrastrukturer och forskare vid svenska lärosäten, inte minst i Uppsala, är engagerade i konstruktion och utveckling. 

Hur ska det göras?

– Det gäller att koppla upp företag mot de stora forskningsinfrastrukturerna genom att koppla ihop dem med akademiska forskare som både har kontaktnät på dessa anläggningar och expertkunskap som kan komplettera företagens kompetens. Genom starkare samverkan mellan industri, akademisk forskning och regionerna kan vi bygga högteknologiska innovationsprojekt och därmed affärer med forskningsanläggningar i hela världen. Det skulle driva både forskningsfronten och konkurrenskraften framåt.

Vad är fokus för dig just nu?

– Att möta företag som vill in på Big Science-marknaden och att föra en dialog med forskare som skulle kunna bidra i leveranser tillsammans med företag. Parallellt skaffar jag mig kunskap om forskningsanläggningarnas behov genom att sätta mig in i de upphandlingar som är på gång.

Vad händer den 5 december?

– Då bjuder vi i samarbete med Big Science Sweden in forskare och företag till en halvdag på temat nya material och materialutmaningar med fokus på Big Science-anläggningar som Sverige är med och finansierar. Sammankomsten äger rum i Hubben i Uppsala Science Park och kommer att innehålla presentationer från både forskare och företag samt diskussioner om hur vi tillsammans kan arbeta med projekt till stora forskningsinfrastrukturer.