Behöver din idé skyddas?

Olivia Tolan är IP-rådgivare och hjälper studenter, forskare och övriga medarbetare vid Uppsala universitet med frågor som rör immateriella tillgångar och rättigheter inom akademin. Här listar hon i fem punkter exempel på vad som är bra att veta om IP generellt och om UU Innovations IP-stöd i synnerhet.

Olivia Tolan är både europeiskt och amerikanskt patentombud och har jobbat i 20 år med IP-frågor på patentbyråer och inom industrin. Hon är en del av UU Innovations team av immaterialrättsspecialister, som tillsammans även servar KI, KTH och andra lärosäten med rådgivning och utbildning.

FAKTA: INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR)
IPR är ett samlingsnamn för rättsskydd av immateriella tillgångar. Patent, varumärken, design och upphovsrätt är exempel på olika former av immaterialrättsligt skydd.

1. Ett verktyg för nyttiggörande

IPR är ett stöd för nyttiggörande av forskning och ett ibland nödvändigt verktyg för att skapa kommersiellt värde och i förlängningen impact. Det gäller särskilt inom vissa områden, exempelvis life science, där innovationsutveckling kräver stora investeringar. Behöver din idé skyddas? Ta hjälp av oss och få svar. Vi utvärderar idén och andra förutsättningar som krävs för att ta den vidare utanför akademin. Tillsammans tar vi fram en passande IP-strategi som blir ett viktigt stöd för den fortsatta kommersialiseringen.

2. Lärarundantaget – en förmån

Som forskare vid Uppsala universitet äger du rättigheterna till dina egna forskningsresultat så länge du inte avtalat om något annat. Det gäller doktorander såväl som professorer. Med lärarundantaget kommer också ett ansvar för att skapa ytterligare värde av din forskning. Det krävs aktivt arbete för att omvandla intellektuella tillgångar till innovationer och nytta – ett arbete du kan göra själv eller med stöd av oss och andra aktörer i Uppsalas innovationsstödjande system.  

3. Kom tidigt och håll kontakten 

Vår rådgivning sker ofta, och i bästa fall, på ett tidigt stadium, när forskning fortfarande pågår och innan en egentlig affärsidé har utvecklats. Gör man rätt från början kan de kommersiella förutsättningarna stärkas samtidigt som publiceringar och större finansiella ansökningar kan hanteras. Lika viktigt som att diskutera med oss i tidigt skede är att vi utvecklar en kontinuerlig dialog. Nya forskningsrön kan innebära nya förutsättningar och därmed nya möjligheter för dig att ta dina resultat vidare och kommersialisera dem. 

4. Ett särskilt uppdrag

Behovet av råd och stöd i IP-frågor inom akademin är större än vad många tror och känner till. Det är vår erfarenhet och drivkraft. Avtalsfrågor i samband med samarbetsprojekt, ”sponsrade” projekt eller licensöverenskommelser är exempel på situationer där det finns många IP-frågor att beakta. Med vår expertkompetens inom IP kompletterar vi övrigt juridiskt stöd vid universitetet. Utöver individuell rådgivning erbjuder vi utbildning. Vi kommer gärna till din institution och medverkar i kurser eller håller en workshop i din forskargrupp.

5. Bra på hemligheter

Det är ingen hemlighet att vi finns fast det vi gör hålls hemligt. Vår rådgivning är konfidentiell och våra tjänster kostnadsfria. Du är trygg hos oss.

Kontakta en IP-rådgivare