Söker svar på stress i skolan

Den psykiska ohälsan hos barn ökar men man vet inte riktigt varför. Det menar Malin Eriksson som vill söka efter svar med ena foten i forskningen och den andra i företagsvärlden.

I sitt doktorandarbete studerar Malin Eriksson, doktorand på institutionen för psykologi, förskolebarns samarbete och tävlan mot varandra. Frågan om kopplingen mellan stress och hur barn hanterar tävlingssituationer intresserar henne särskilt.

– Skolan, i synnerhet från högstadiet och uppåt, är full av tävlingssituationer och handlar om både kompisar, popularitet och betyg. Vad innebär det för de barn som inte tycker om att tävla och där andra strategier inte är möjliga?

Hon bestämde sig för att fördjupa sig i ämnet och fann många rapporter som visar att barn är stressade och mår dåligt i skolan. I rapporterna finns däremot inga tydliga förklaringar till varför. Det fick henne att börja fundera och inse att hon skulle kunna utveckla en lösning för att klarlägga just orsakerna till barns upplevelse av stress i skolan.

– För mig är forskningen ett verktyg för att förändra saker till det bättre. Men först genom att omsätta den i praktiken kan jag påverka och hjälpa andra på riktigt, säger Malin Eriksson.

Men hur gör man för att ta sin idé vidare, testa den, utveckla den och förhoppningsvis så småningom kunna förverkliga den? För Malin Eriksson blev programmet Mentor4Research det första steget.

– Mentor4Research har varit en ögonöppnare för mig, att våga se om det finns ett kommersiellt värde i forskningen och få strategier för att testa. Nu vet jag också att det finns företag som vill jobba med forskare, det var nytt för mig, säger hon.

Hennes mentor har tidigare jobbat som lärare och rektor och arbetar idag med att utveckla och sälja läromedel. De har kontakt några gånger i månaden och mentorn fungerar som både bollplank och dörröppnare.

– Jag har fått mycket hjälp att konkretisera min idé och att bryta upp den i delmål. Att min mentor har förståelse för skolans värld betyder mycket. Den lösning som jag vill utveckla behöver vara både kostnadseffektiv och enkel för att fungera, säger Malin Eriksson.

Hennes mål är att ha ena foten i forskarvärlden och den andra i företagsvärlden. Att kommersialisera blir ett medel för att nå ut med forskningen och ge den ett värde även utanför akademin.

– Det är viktigt att fånga upp dem som vill vara en del av att utveckla verksamheter med sin kunskap. Då behöver man en annan typ av stöd och kompetens och det är vad min kontakt med Mentor4Research och rådgivarna på UU Innovation har gett mig, avslutar Malin Eriksson.