Röster om Mentor4Research


Viviana Lopes, forskare inom nanotoxikologi vid institutionen för teknikvetenskaper

– Jag har alltid fascinerats av hur andra forskare omvandlar forskning till något som är användbart för samhället. Hur kan industrin och akademin samverka för att åstadkomma det? Jag ville lära mig mer. För mig som inte har någon erfarenhet av affärsvärlden blev Mentor4Research den perfekta möjligheten att utveckla dessa kunskaper och färdigheter.


Emin Poljarevic, docent i religionssociologi, vid teologiska institutionen

– Som forskare är det viktigt att hålla nyfikenheten levande inom sitt eget vetenskapliga fält men också viljan att interagera med forskare inom andra områden. UU Innovation erbjuder genom Mentor4Research en sådan, skulle jag säga, unik möjlighet att som samhällsvetenskaplig forskare kliva utanför sin komfortzon. Samspelet med forskare och yrkesverksamma inom andra områden har sporrat mig att tillfälligt byta perspektiv på mitt eget forskningsområde, vilket har genererat nya och, tror jag, innovativa forskningsfrågor.


Malin Eriksson, doktorand vid institutionen för psykologi

–  Mentor4Research har varit en ögonöppnare för mig - att våga se om det finns ett kommersiellt värde i forskningen och få strategier för att testa. Av min mentor har jag fått mycket hjälp att konkretisera min idé och att bryta upp den i delmål. Nu vet jag också att det finns företag som vill jobba med forskare, det var nytt för mig.

Längre intervju med Malin Eriksson