Programaktiviteter i Mentor4Research 2020

I Mentor4Research får du en alldeles egen mentor som stöd och bollplank, vilket är själva kärnan i programmet. Men det erbjuder mycket mer än så. Utöver relationen och de individuella träffarna med din mentor innehåller Mentor4Research ett antal gemensamma träffar där du får chans att träffa de andra deltagarna och få fördjupande eller nya kunskaper om intressanta och viktiga områden i en nyttiggörandeprocess.

Det här är de gemensamma aktiviteterna i 2020-års program:

 • Kickoff
  Onsdag 5 februari, kl. 17.30-20.00
   
 • Workshop 1 – Protect your idea
  Onsdag 26 februari, kl. 16.15-19.00
   
 • Workshop 2 – Communicate your idea
  Onsdag 25 mars, kl. 16.15-19.00
   
 • Pitchträning
  Onsdag 6 maj, kl. 16.15-19.00
   
 • Workshop 3 – How to use your network
  Onsdag 2 september, kl. 16.15-19.00
   
 • Workshop 4 –  Importance of team
  Onsdag 7 oktober, kl. 16.15-19.00
   
 • Programavslutning med middag
  Onsdag 4 november, kl. 17.30

Plats: UU Innovations lokaler i Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38 i Uppsala Science Park.