Näringslivsprofiler lotsar unga forskare

– Sverige kan bli ännu bättre på att fånga upp möjligheterna inom akademin, konstaterar Mårten Winge, vd på Medical Vision och en av tio mentorer som inom ramarna för Mentor4Research hjälper unga forskare att ta sina innovationer ut på marknaden.

– Akademiker är bra på att vara akademiska, men för forskare som vill ta sina innovationer ut på marknaden väntar en helt ny värld. Att ta sig förbi alla fallgropar kräver drivkraft, intresse, vilja och en öppenhet att lära sig. Har man det är Mentor4Research ett mycket viktigt stöd när det börjar bli dags att ta steget!

Mårten Winge, vd på Medical Vision, är på besök i Uppsala Science Park. På schemat står ett möte med Erik Gullberg, forskare i mikrobiologi. Tillsammans utgör de ett av tio team inom Mentor4Research vid Uppsala universitet, programmet där unga forskare med hjälp av näringslivsinriktade mentorer breddar nätverk och lär sig om kommersialisering.

Mårten Winge and Erik Gullberg

Mentor4Research övergick nyligen till lokala program efter tio år i Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA:s) nationella regi. Uppsala universitet blev som första lärosäte i landet partner och i mars kallade UU Innovation de utvalda forskarna och deras handplockade mentorer till ett första möte.

– Möjligheten att vidga sina referensramar och att se vilka möjligheter till nyttiggörande den egna forskningen kan erbjuda är oerhört uppskattad. Under åren med IVA blev antalet deltagare från Uppsala allt fler och intresset fortsätter att växa, så vi är mycket glada över att kunna driva programmet vidare på vårt universitet, säger Moa Fransson, affärsrådgivare vid UU Innovation.

Halvvägs genom programmet har Erik Gullberg och Mårten Winge tagit ut en tydlig riktning för sitt arbete, men för Erik var vägen hit inte helt rak. Hans innovation – en effektiv metod att mäta antibiotika i prover och ett möjligt vapen i kampen mot antibiotikaresistens – uppstod ur nyfikenhet och grundforskning. Insikten om dess kommersiella potential kom först med tiden och i samtal med Dan I. Andersson, professor i medicinsk bakteriologi.

– Vi kontaktade UU Innovation och jag är oerhört imponerad över det mottagande och stöd vi mött. Vi har fått mängder av ovärderliga råd och idag är mitt mål att starta ett bolag där jag kan ägna mig på heltid åt att utveckla vår idé på ett sätt som bidrar till bättre vård och behandlingar, säger Erik Gullberg.

Mårten Winges mångåriga erfarenhet av kommersialisering inom life science och stora internationella nätverk gör honom till en efterfrågad resurs inom Mentor4Research. I år deltar han för tredje gången, de båda tidigare adepterna startade egna bolag men, betonar Mårten, processen följer inga färdiga kartor.

– Självklart finns vissa mönster, men varje nytt projekt rymmer nya utmaningar. Som mentor är det mitt ansvar att aktivera externa kontakter för exempelvis rådgivning och finansiering. Samtidigt får jag inte bli en magister som berättar hur det ska vara, men Erik är motiverad, vill lära sig det som krävs och är säker i processen, vilket ger mig en tacksam roll, konstaterar Mårten Winge.

I december går årets upplaga av Mentor4Research i mål. Oavsett om Erik Gullberg tar steget till näringslivet den här gången eller senare i karriären är han nöjd med avkastningen på den tid han investerat.

– Ingen av de akademiska utbildningar jag gått har berört hur man kommersialiserar sin forskning, och det är verkligen ingen enkel process så jag rekommenderar gärna forskare med resultat som de vill ta vidare att söka till programmet.

Även Mårten Winge är bestämd i uppfattningen att Mentor4Research fyller ett viktigt behov.

– Sverige kan bli ännu bättre på att fånga upp möjligheterna inom akademin, och Uppsala hör, bland annat inom Life Science, till landets främsta miljöer för att knyta band mellan universitet och näringsliv. Men ingenting kommer av sig självt, och därför är både UU Innovation och Mentor4Research absolut nödvändigt!

Text: Magnus Alsne