Historieforskning får ökad spridning tack vare mentorsprogram

Mia Skott söker nya vägar för att sprida sin forskning utanför akademin.

Mia Skott är doktorand på Historiska institutionen och en av 2016-års deltagare i Uppsala universitets Mentor4Research-program, som leds av UU Innovation. Som mentor har hon Christina Jutterström, f.d. chefredaktör på Dagens Nyheter och Expressen, och f.d. vd för SVT, som har ett stort humanistiskt engagemang.

Avhandlingsarbetet handlar om tapetmakerskorna i 1700-talets Stockholm och den komplexa genusordningen. Avhandlingen kommer även att ges ut av Stockholmia – forskning och förlag.

– Jag vill skriva en bok som fler kan bli intresserade av att läsa, även utanför akademin. Historien tillhör oss alla, så den nya kunskap som vi på universitetet genererar bör nå ut till allmänheten på olika sätt, säger Mia Skott.

En viktig anledning till att hon sökte till Mentor4Research var just att identifiera nya kommunikationskanaler för att nå ut med sin forskning till fler och större grupper.

Hur har Mentor4Research hjälpt dig?

– Tack vare mentorsprogrammet får jag möjlighet att träffa flera av Sveriges mest kunniga och erfarna medieaktörer för att diskutera både traditionella och nya sätt att förmedla kunskap på. Samtidigt får jag möjlighet att etablera egna samarbeten och nätverka. UU Innovation gör ett mycket viktigt jobb genom att skapa nya möjligheter för forskare att sprida sin forskning till allmänhetens nytta.

Vad vill du berätta med din forskning?

– Jag hoppas att min forskning kan bidra till att förändra hur vi ser på oss själva som kvinnor och hur vi betraktar och värderar kvinnor och mäns arbete. Jag visar nämligen att kvinnor självständigt kunde etablera och driva framgångsrika företagsrörelser under 1700-talet. Och det handlade inte om ett okvalificerat, enkelt yrke, utan om tapetmakerierna i 1700-talets Stockholm, som krävde hantverksmässig kunnighet, konstnärlig färdighet och entreprenörskap. De här kvinnorna var helt fantastiska!

Hur viktigt är det att berätta för andra vad man gör?

– Jag är övertygad om att den humanistiska forskningen skulle kunna bidra med så mycket mer i samhället än vad den gör idag. Inom humaniora här i Uppsala håller vi på med riktigt bra och relevant forskning. Med mer spridning av den kunskapen skulle nya perspektiv kunna hjälpa både individer och grupper med lösningar på problem och utmaningar, och berika människors liv. UU Innovations mentorsprogram är ett bra steg i rätt riktning för att möjliggöra detta, och med ännu mer stöd i form av resurser och meritering från universitetets sida skulle sådan samverkan kunna bli en realitet.

Hur gör du idag?

– Under min tid som doktorand har jag gett över 30 föredrag utanför akademin, på museer, arkiv och gymnasieskolor bland annat. Jag har bloggat, medverkat en del i media och har nu också ett Instagramkonto. Eftersom avhandlingen ska ges ut på förlag kommer den att spridas i bokhandeln och på bibliotek, och jag har redan fått finansiering från Uppsala kommun för att ge en föredragsserie på kommunens gymnasieskolor. Även i framtiden vill jag kombinera forskning med att förmedla den till så många som möjligt, och min mentor är ett oerhört stort stöd i dessa planer.