Här föds ett nytt life science-företag

När Louise Dubois insåg värdet av sin forskning sökte hon till UU Innovations Mentor4Research-program. Under ett år får hon stöd av sin mentor att renodla och kommersialisera sin idé – säkra och smärtfria test av prostatacancer.

Det var på ett arrangemang anordnat av medicinska doktorandrådet som Louise Dubois fick kontakt med UU Innovation.

– De fick mig att förstå att det inte bara är de större läkemedelsföretagen som driver fram produkter och söker patent. Det kan jag och mina kollegor också göra.

En del återstår förstås. Ta fram affärsplan, vision och varumärke. Kontakta investerare. Sälja in sin idé och göra den kommersiell. En agenda som tidigare varit helt okänd för Louise Dubois.

– Därför är det underbart att ha en mentor som Lena Söderström. Någon som har koll på branschen, vet vilka jag bör prata med och lär mig att kommunicera i de här kretsarna.

Lena Söderström är vd på Senzime och har arbetat 30 år i Life Science-branschen. Hon vet hur man skaffar kapital, förhandlar och står pall för motgångar av olika slag.

– Jag märkte att Louise var en driven person som var redo att suga upp information som en svamp. Det känns jättekul att bidra med nätverk och introduktioner men också andra saker som att söka patent och starta företag, säger Lena Söderström.

”Pitcha” på två minuter
I eftermiddag ska Louise Dubois pitcha sin idé för programmets alla mentorer. Det gäller att göra sig förstådd och intressant på två minuter. I dag är det träning, nästa gång kan det vara läkare, investerare eller labbansvariga som lyssnar och ställer kritiska frågor. Louise Dubois tränar på sin presentation.

– Tiotusen män får prostatacancer i Sverige varje år. Femtusen av dem opereras vilket leder till inkontinens, impotens och en försämrad livskvalitet. Fyratusen av de operationerna är onödiga. Jag heter Louise Dubois och är en av grundarna till Exosome Medical. Vi har skapat ett specifikt verktyg för att kunna identifiera aggressiv prostatacancer.

Jodå, hon klarar balansen mellan ett medicinskt korrekt språk och säljande formuleringar.

– Det gäller att uttrycka sig rätt till respektive målgrupp. Vi vill få med oss olika kemlabb på tåget. Det är de som väljer att köpa in olika analysmetoder. Men läkare är lika viktiga, det är de som kan ordinera vår metod i stället för ett PSA-test.

Som mentor är det Lena Söderströms roll att både gasa och bromsa.

– Det är en utmaning för mig att inte ta udden av entusiasmen, men det är klart att jag måste visa på alla trösklar. Mycket ska falla på plats innan ni har en produkt på marknaden.

Louise Dubois är medveten det. Men hennes idé och val av forskning om så kallade prostasomer ligger rätt i tiden. Prostasomer är ett slags extracellulära vesiklar. De utsöndras av vissa celler i prostatan och fungerar som budbärare mellan olika celler. Något som är både bra och dåligt.

– I den friska människan skyddar prostasomerna spermierna i kvinnans genitaltrakter så att de klarar sig mot angrepp från immunförsvaret. Men hos män över femtio kan de i stället börja skydda cancerceller.

Den nya metoden går ut på att påvisa prostasomer i blodet med hjälp av antikroppar. Prostasomer som sipprat ut i blodet är ett tydligt tecken på cancer. Nu återstår att få fram den rätta sammansättningen av antikroppar.

– När vi fått fram rätt antikroppar har vi nyckeln till ett test som kan ersätta dagens PSA-test och årligen spara upp mot två miljarder i sjukhuskostnader bara i Sverige, säger Louise Dubois hoppfullt.

Kanske kan hon och hennes team snart förpassa de osäkra PSA-testerna till den medicinska historien.

Louise Dubois och Lena Söderström.