Vill du utveckla människor och idéer?

Bli mentor

Mentor4Research vill överbrygga gapet mellan forskarens värld och affärsvärlden. Vill du vara med?

Även en erfaren forskare kan behöva hjälp. I alla fall med affärerna. Därför paras forskare ihop med näringslivsinriktade mentorer i programmet Mentor4Research.

Det långsiktiga målet är att mer akademisk forskning ska komma till nytta. De kortsiktiga målen är att öka forskarnas:
• intresse och engagemang för kommersialisering av forskningsresultat.
• personliga nätverk inom affärsvärlden.
• inblick i hur forskning kan kommersialiseras och att identifiera vilken roll forskaren kan spela i den processen.

Mentoruppdraget är på ideell basis och förutsätter ett genuint intresse för att utveckla människor och idéer.

Att vara mentor

Vi söker erfarna personer från näringslivet som vill dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till drivna forskare som är nyfikna på kommersialisering och vill lära sig mer om affärslivet. Inte sällan finns konkreta resultat eller en idé som forskaren vill ta vidare utanför akademin och där mentorn blir en viktig resurs.

Mentorskapet handlar om att stimulera forskare att tänka i nya banor och vidga vyerna – som att våga ta steget att söka upp samarbetspartners för att sälja in sin idé. Att vara mentor innebär också att öppna sitt nätverk och aktivera relevanta kontakter som kan hjälpa forskaren framåt.

Vi välkomnar mentorer från olika branscher för att kunna matcha forskarnas olika bakgrunder, behov och intressen.

Mentor4Research vid Uppsala universitet pågår under närmare ett år, från februari till december och varje år matchar vi mellan 15-20 mentorpar.

En till två träffar per månad är vanligt under de ca tio månader som programmet pågår. Hur ofta, när och var bestäms av mentorn och forskaren tillsammans. Programmet innehåller även ett antal gemensamma workshoppar och andra aktiviteter som erbjuder möjligheter att knyta kontakter med övriga deltagare i programmet, både andra mentorer och forskare. 

Är du intresserad av att bli mentor och vill veta mer? Gör en intresseanmälan så hör vi av oss till dig!

Intresseanmälan mentor

Hur är det att vara mentor?

Vi har frågat några mentorer om varför de valt att engagera sig och vad de får ut av sitt mentorskap.

Läs mer här

Nytt grepp på konsten att leda och följa

Dagens ledarskapsteorier har gjort sitt. Det menar doktoranden Lykke Silfwerbrand som tar hjärnforskningen till hjälp för att bättre förstå hur vi människor bäst följer och leder varandra. På UU Innovations Mentor4Research-program har hon stöd av Christina Jutterström, med lång erfarenhet av ledarskap i mediebranschen.

Läs mer
 

Kontakt

För mer information och frågor, välkommen att kontakta Anna Franzén eller Nhils Forslund, programansvariga för Mentor4Research vid Uppsala universitet.