Mentor4Research vid Uppsala universitet

Vidga dina vyer

Mentorprogram för doktorander och forskare vid Uppsala universitet.

Mentor4Research ger dig som forskare möjlighet att tillsammans med en erfaren mentor:

  • få en djupare inblick i och förståelse för kommersialiseringsprocessen
  • öka dina kontaktytor mot näringslivet
  • göra en första utvärdering av den kommersiella potentialen i din forskning

Mentorerna är verksamma utanför akademin och handplockas för att matcha din bakgrund, dina intressen och behov.

Så här ansöker du

Ett år som utvecklar

Att delta i Mentor4Research innebär ett år av utveckling, gemenskap och nya kontakter. Du får en alldeles egen mentor som stöd och bollplank, vilket är själva kärnan i programmet. Men det erbjuder mycket mer än så. Utöver relationen och de individuella träffarna med din mentor innehåller Mentor4Research ett antal gemensamma träffar där du får chans att träffa de andra deltagarna och få fördjupande eller nya kunskaper om intressanta och viktiga områden i en nyttiggörandeprocess.

Mentor4Research är ett årligt program som löper från februari till november. Ansökningsperioden är 15 augusti -15 oktober.

Forskare och mentorer berättar

I dessa filmer får du möta några av våra nuvarande och tidigare deltagare i programmet.

Öppet för alla - oavsett forskningsområde

Mentor4Research riktar sig till forskare och doktorander inom alla forskningsområden - från naturvetenskap och teknik till medicin och humaniora och samhällsvetenskap. Det krävs inga förkunskaper om kommersialisering utan programmet är särskilt till för dem med liten eller ingen erfarenhet av att kommersialisera forskningsresultat men där ett intresse finns för att lära sig mer.

Röster om Mentor4Research

Vi har bett tre forskare från olika forskningsområden att dela med sig sina tankar om programmet.

Läs mer här

Nytt grepp på konsten att leda och följa

Dagens ledarskapsteorier har gjort sitt. Det menar doktoranden Lykke Silfwerbrand som tar hjärnforskningen till hjälp för att bättre förstå hur vi människor bäst följer och leder varandra. På UU Innovations Mentor4Research-program har hon stöd av Christina Jutterström, med lång erfarenhet av ledarskap i mediebranschen.

Läs mer
 

Bli mentor

Mentor4Research vill överbrygga gapet mellan forskarens värld och affärsvärlden. Vill du vara med?

Vi söker erfarna personer från näringslivet som vill dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter till drivna forskare som är nyfikna på kommersialisering och vill lära sig mer om affärslivet.

Att vara mentor är ett hedersuppdrag. Många av våra tidigare mentorer vittnar om att de haft stor utväxling av sitt engagemang.

För dig som vill veta mer

Uppsala universitet först ut som programpartner

Sedan 2016 driver Uppsala universitet Mentor4Research i egen regi. Programmet drevs under 10 år av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, som från 2016 introducerade en ny modell med lokala program och där Uppsala universitet var först ut att bli programpartner. Mentor4Research vid Uppsala universitet drivs av UU Innovation och programmet är en del av det innovationsstöd som erbjuds forskare.

Kontakt

För mer information och frågor, välkommen att kontakta Hillevi Englund eller Nhils Forslund, programansvariga för Mentor4Research vid Uppsala universitet.

Senast uppdaterad: 2021-02-01