MAYday for Crisis

MAYday for Crisis

Kommande informationsmöten den 1 och 2 september.

Anmäl dig här

Coronapandemin har på ett genomgripande sätt påverkat våra liv och de samhällen vi lever i. Effekterna är kännbara på många plan och berör såväl politik, ekonomi som liv och hälsa.

Samtidigt är detta ett tillfälle att samlas kring de gemensamma utmaningarna och många initiativ pågår för att på olika sätt bekämpa coronapandemin. Det finns ett behov av att hitta lösningar på akuta problem men vi behöver också samverka för att lära för framtiden. Den akademiska kunskapsbasen har en central roll i den processen.

MAYday for Crisis - en plattform för alla som vill bidra nu och framåt

Med MAYday for Crisis vill UU Innovation erbjuda en plattform för alla medarbetare på Uppsala universitet som vill bidra till initiativ, i olika form, relaterade till coronapandemins utmaningar och effekter - på både kort och lång sikt.

Du kan delta

Alla kan delta, oavsett ämnesområde. Tanken är att plattformen ska lägga grunden för öppna diskussioner inom olika tematiska områden, exempelvis medicin och hälsovård, tekniska uppfinningar, sociala strukturer och utbildning, samt ekonomiska modeller och innovation.

Genom att fånga upp kunskap, forskning och engagemang från universitetets alla hörn kan vi med gemensamma krafter skapa en kraftfull plattform för nya initiativ och lösningar.

Stöd till nya initiativ

Beroende på fokus för aktiviteterna inom de olika tematiska områdena kan UU Innovation stötta nya projekt och idéer, matcha ihop med relevanta externa aktörer och hjälpa till med att identifiera finansieringsmöjligheter för att hjälpa projekt att nå samhällsnytta.

Anmäl ditt intresse

Vill du bli en del av MAYday for Crisis? Det är enkelt. I ett första steg fyller du i frågeformuläret nedan där du får ange dina intresseområden och hur du skulle vilja bidra.

Länk till intresseanmälan

Välkommen med din intresseanmälan senast 31 augusti 2020.

Om du företräder en extern organisation och vill samarbeta med Uppsala universitet kring detta initiativ, välkommen att kontakta oss enligt nedan.

Informationsmöten i september

När vi fått din intresseanmälan kommer vi att höra av oss till dig. Vi kommer också att arrangera två korta informationsmöten på Zoom i början av september, ett på engelska och ett på svenska.

  • Tisdagen den 1 september, kl. 10-11 (engelska)
  • Onsdagen den 2 september kl. 15-16 (svenska)

Anmäl dig via länken nedan där du väljer vilket av informationsmötena du vill delta i.

Anmäl dig här

Kontakt

Har du frågor eller funderingar kring medverkan i MAYday for Crisis, välkommen att kontakta:

Harris Stamatopoulos, UU Innovation