10 goda skäl att kontakta oss - för dig som forskar vid Uppsala universitet

 1. Utforska potentialen för nyttiggörande
  Du har ett forskningsresultat som du tror andra kan ha nytta av. Eller rentav en idé om en ny produkt eller tjänst.
   
 2. Bredda ditt nätverk
  Du vill bredda ditt nätverk med kontakter utanför akademin.
   
 3. Skydda din idé
  Du vill skydda din idé eller resultat med patent, varumärke eller annan IP.
   
 4. Omvärldskoll
  Du vill veta mer om externa organisationers utmaningar och kunskapsbehov och hur de relaterar till din forskning.
   
 5. Inleda samarbete
  Du vill samarbeta med ett företag eller annan organisation utanför akademin.
   
 6. Samarbetsavtal
  Du har frågor om avtal, immateriella rättigheter, uppfinnarskap och ägarskap i samarbeten med företag eller andra externa partners.
   
 7. Mentorskap
  Du är intresserad av att få en mentor som är verksam utanför akademin och öka dina kunskaper om kommersialisering, samverkan och kommunikation.
   
 8. Finansieringsmöjligheter
  Du behöver finansiering för att utveckla din affärsidé eller ditt samarbete med extern partner.
   
 9. Stärk din ansökan
  Du behöver hjälp med frågor som rör nyttiggörande i forskningsansökningar och genomslag i samhället eller med hanteringen av hur immateriella tillgångar ska ägas och regleras när flera parter är involverade.
   
 10. Boka oss
  Du vill att vi kommer till din institution eller forskargrupp och berättar hur vi kan stötta samverkan och nyttiggörande kopplat till innovation och entreprenörskap - utifrån era förutsättningar.

Kontakta oss redan idag!