UU Innovations samverkansledare

Teknik och naturvetenskap

Ernesto Gutiérrez, 018-471 7151

Harris Stamatopoulos, 018-471 7456

Medicin och farmaci

Anna Franzén, 018-471 7483

Cecilia Nilsson, 018-471 1799

Andy Browning, 018-471 3559

Humaniora och samhällsvetenskap

Johan Edman, 018-471 7012

Anna Grönberg, 018-471 7045

Campus Gotland

Gustav Melén, 018-471 7052

Branschansvariga lotsar företag och organisationer rätt

Vi hjälper ditt företag eller din organisation att hitta rätt ingångar på Uppsala universitet utifrån verksamhetsområde och intresse.

Sök branschansvarig