En kvart på fredagsfikat eller en interaktiv workshop?

Vi kommer gärna till din forskargrupp, institution eller organisation och berättar om hur du och dina kollegor kan ta hjälp av oss på UU Innovation och UU Samverkan. Vi bidrar också gärna med inspirationsföreläsningar och seminarier kring kommersialisering, innovationsarbete, samverkan och IP-frågor. Innehåll och längd anpassar vi till era behov och förutsättningar.

Varje termin medverkar vi även i olika kurser på universitetet och vi kommer gärna och föreläser eller håller i en workshop på din kurs.

Möjligheterna är många. Välkommen att boka oss!

Senast uppdaterad: 2021-03-05