Att kontrollera kunskapstillgångar

Det andra seminariet av tre inom ramen för den poänggivande kursen Strategisk hantering av forskningsresultat.

När dina kunskapstillgångar är identifierade blir nästa steg att titta på hur de kan kontrolleras. Vi inleder med en översikt över de vanligaste immateriella skyddsformerna (patent, varumärke, upphovsrätt och design), varefter du får möjlighet att fördjupa dig inom de skyddsformer som är mest relevanta för ditt eget forskningsfält. Vi går igenom ägandeskap av forskningsresultat och faktorer som påverkar ägande. Kopplat till detta avslutar vi med en introduktion till avtal som ger dig grunderna i vad som är viktigt att tänka på när bland annat ägande ska regleras genom avtal.

För doktorander och forskare inom alla ämnesområden
Detta seminarium är det andra av totalt tre inom kursen Strategisk hantering av forskningsresultat. Kursen vänder sig till doktorander och forskare inom alla ämnesområden vid Uppsala universitet, Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle. För doktorander är kursen poänggivande och motsvarar 3 hp i forskarutbildningen. Övriga deltagare som fullgör kursen får ett kursintyg.

Kursens tre seminarier:
Seminarium 1: Att identifiera kunskapstillgångar - onsdag 3 maj, kl. 09.15-12.00, Blåsenhus
Seminarium 2: Att kontrollera kunskapstillgångar - onsdag 10 maj, kl. 09.15-12.00, BMC
Seminarium 3: Att paketera kunskapstillgångar - onsdag 17 maj, kl. 09.15-12.00, Ångström

Mer information och anmälan

Läs mer om kursens i sin helhet och gör din anmälan här.

Sista dag för anmälan till kursen är den 26 april.