MAYday for Crisis: informationsmöte online

MAYday for Crisis är en tvärtvetenskaplig plattform på Uppsala universitet för dialog och samarbete kring coronapandemins olika utmaningar och effekter. Vi presenterar initativet, det breda intresset och hur vi tillsammans kan gå från idé till handling. Informationsmötet är öppet både för dig som redan anmält ditt intresse för att delta i plattformen men också för dig som vill veta mer.

Varmt välkommen till informationsmöte om MAYday for Crisis. Nu är det dags att gå från idé till handling! Plattformen har hittills lockat ett stort intresse från olika delar av universitetet.  Utöver en kort introduktion av plattformen, dess syfte och potential presenterar vi anmälningsläget och vilka kompetenser och intresseområden som plattformen hittills samlat. Sist men inte minst presenterar vi nästa steg och diskuterar olika möjligheter för att jobba vidare tillsammans.

Anmälan
Informationmötet äger rum online på Zoom. Anmälan krävs.

Här kan du läsa mer om MAYday for Crisis