INSTÄLLT: Samverkan som medel för forskningens genomslag i samhället – hur funkar det?

  • Datum: –13.00
  • Plats: Blåsenhus Lilla matsalen
  • Föreläsare: Malin Eriksson, doktorand vid institutionen för psykologi och Stina Hallsén, lektor i pedagogik vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  • Webbsida
  • Arrangör: UU Innovation
  • Kontaktperson: Sara Gredemark
  • Seminarium

Välkommen till ett lunchsamtal om nyttiggörande av forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Det här är det andra lunchsamtalet av tre på detta tema under våren 2020.

Med utgångspunkt i berättelser och personliga erfarenheter från forskare inom vetenskapsområdet vill vi belysa frågor om vem och vad samverkan är till för och hur nytta kan förstås i ett bredare perspektiv.

Funderar du som forskare inom humaniora eller samhällsvetenskap på hur din kunskap kan få genomslag och komma till nytta i samhället? Kom då och lyssna på ett lunchsamtal med Malin Eriksson och Stina Hallsén som båda två har pågående samarbeten med externa parter. Vilka är deras drivkrafter och erfarenheter? Och vad ger deras samverkan tillbaka till forskningen?

Anmäl dig här

Lättare lunch serveras från kl. 11.45, samtalet pågår kl. 12.15-13.00. Vi behöver din anmälan senast 26 april. Välkommen!

Malin Eriksson är doktorand vid institutionen för psykologi och i sitt avhandlingsarbete studerar hon förskolebarns sociala beteenden. Parallellt med avhandlingsarbetet har Malin Eriksson intresserat sig för hur forskningen kan nå ut till samhället och 2018 deltog hon i programmet Mentor4Research, som anordnas av UU Innovation. Under programmet utvecklade hon idéer kring hur man kan kartlägga stress hos skolelever. Ett tag efter startade hon ett samverkansprojekt med Heby kommun. Projektet riktar sig till ”hemmasittande” ungdomar mellan 16-20 år som varken arbetar eller studerar och som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar. I projektet ska arbetsmodellen för arbetet med ungdomarna utvecklas och en ny gruppverksamhet ska tas fram och utvärderas. Projektet förväntas leda till nya arbetsmetoder som kan testas i andra kommuner.  

Stina Hallsén är lektor i pedagogik vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och har i sin forskning på olika sätt studerat skolans relation till samhälle och individ. Hon håller just nu på att starta upp ett samverkansprojekt med Katedralskolan i Uppsala kring lektionsbaserad bedömningspraktik, något som prövats och utvecklats under några år på skolan. Genom samverkansprojektet fokuseras kunskap kring de förväntningar som finns på skolans funktion samt de förutsättningar skolor har att bemöta de problem kopplade till bedömning och betygssättning som identifierats i forskning och utvärdering. Samarbetet förväntas också bidra till att metoden med lektionsbaserad bedömningspraktik genom forskningsanknytning kan stärkas samt förfinas.

Låt dig inspireras av Malins och Stinas erfarenheter – varmt välkommen på ett lunchsamtal om nyttiggörande av forskning från det humanistiska och samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet!

Anmäl dig här

Vi behöver din anmälan senast 26 april.

INSTÄLLT: Samverkan som medel för forskningens genomslag i samhället – hur funkar det?