Att hitta användbar information från patent

  • Datum: –12.00
  • Plats: Hubben, Dag Hammarskjölds väg 38 in Uppsala Science Park
  • Webbsida
  • Arrangör: Uppsala University Innovation
  • Kontaktperson: Nhils Forslund
  • Seminarium

Det här är det andra seminariet i en poänggivande kurs om immaterialrätt (IP) och kommersialisering (3 hp) som ges av UU Innovation i samarbete med PRV. Kursen innehåller totalt fyra seminarier och riktar sig till doktorander och övriga anställda från alla vetenskapsområden vid Uppsala universitet.

Seminariet ger ökad kunskap om patentdatabaser och hur man söker efter patentinformation och kan hitta och tolka relevant teknisk och juridisk information från patentlitteratur.

Samtliga seminarier i kursen ges på engelska.

Information och anmälan till kursen