Grundläggande kunskaper om immaterialrätt (IP)

Det här är det första seminariet i en poänggivande kurs om immaterialrätt (IP) och kommersialisering (3 hp) som ges av UU Innovation i samarbete med PRV. Kursen omfattar totalt fyra seminarier och riktar sig till doktorander och övriga anställda från alla vetenskapsområden vid Uppsala universitet.

Detta seminarium ger en introduktion till olika typer av IP och deras relevans för akademisk forskning. Dessutom presenteras en översikt över de internationella system som är relevanta för patent, varumärken, upphovsrätt och industriell design. En diskussion om hur man skyddar en produkt eller idé med olika typer av IP har också sin givna plats.

Samtliga seminarier i kursen hålls på engelska.

Information och anmälan till kursen